injail

Alla inlägg under november 2017

Av Jöran Lundberg - 30 november 2017 21:47

 Vi måste få leva livet, hela livet

Jag citerar ur en artikel av Barbro Westerholm.

Befolkningsstrukturen har länge beskrivits som en pyramid, där toppen utgörs av äldre människor. Nu har den ändrats till formen av en skyskrapa där äldre med sin livserfarenhet sitter på de översta våningarna och ser ut över de yngre generationerna som ännu inte hunnit skaffa sig all den kunskap och erfarenhet äldre levt sig till. Och i mitten av 2000-talet kommer skyskrapan att ha förvandlats till en muffins med ännu fler livserfarna människor på toppen.

De flesta där högst uppe är vid god hälsa jämfört med för hundra år sedan. Det beror på tillgång till bra bostäder, rent vatten och avloppsrening, näringsriktig mat och bättre arbetsmiljö. Medicinska landvinningar har också bidragit. Smittkopporna är utrotade och difteri, TBC och polio inte ett längre hälsohot i vårt land, antibiotika har räddat många liv.

Vi har vunnit en ålder till och de vunna åren är en ren välfärdsvinst. Men ändå möts jag av frågan ”Vågar jag bli gammal”. Bakom den ligger upplevelsen av att äldre diskrimineras och betraktas som ett kollektiv, inte som individer med självklar rätt till självbestämmande. Det finns också en rädsla för att resurserna inom vården och omsorgen inte kommer att räcka till för de äldre som inte längre kan klara sig själva.

Så får det inte vara. Vi måste vilja och våga bli gamla. Det måste finnas ett likhetstecken mellan de vunna åren och det goda äldrelivet.

Äldre ska känna att de är en resurs och behövda hela livsresan. Ålderism och åldersdiskriminering måste därför elimineras. Att kunna klara sig själv är viktigt för självkänsla och livskvalitet.

Ålderism definieras som fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från en människas kronologiska ålder. Den är en viktig orsak till den åldersdiskriminering äldre utsätts för i arbetslivet. Bland arbetsgivare finns en utbredd uppfattning att äldre inte hör hemma där trots att det inte finns bevis för det. Tvärtom börjar det komma forskning som visar motsatsen.

Åldersdiskriminering förekommer också när det gäller tillgång till varor och tjänster. Äldre har nekats avbetalningsköp och kreditkort på grund av ålder, inte på grund av dålig ekonomi. Skrämmande är den diskriminering äldre patienter kan möta i hälso- och sjukvården. Cancerfonden har visat att äldre med blodcancer och äldre kvinnor med bröstcancer fått mindre effektiv behandling än yngre. Socialstyrelsen har visat att läkemedelsbehandling av äldre endast grundar sig på symtom, inte diagnostik. Några bra medicinska förklaringar till att det blivit så här har man inte kunnat ge.

Det här är inte acceptabelt. Kronologisk ålder är dålig grund för vår bedömning av människors behov och kapacitet. Bo G Eriksson, har i sin avhandling från 2010 kommit fram till att ”Vi föds som kopior men dör som original”. Med andra ord, vi blir under livets gång mer och mer olika varande på grund av att vi bär med oss olika arv, lever i olika miljöer, får kunskaper och erfarenheter som resulterar i att vi är som mest olika varandra den dag vi dör.

Ovanstående artikel beskriver rätt ingående åldringars status. Vi har en hygglig förutsättning att få uppleva ett åldrande. Dock har inte alla förmånen att få leva ett meningsfullt liv långt upp i hög ålder.  Med tiden blir en del drabbade av olika krämpor och sjukdomar som griper in och sänker deras livskvalitet. Sådant som inte är direkt livshotande men som ändå blir ett gissel i tillvaron. Det har också berättats för mig att många äldre har blivit särbehandlade i samband med läkarkontakter. Vissa har till oh med nekats behandling på grund av deras ålder. Ett sådant bemötande har ytterligare komplicerat deras livssituation och skapat ständig oro i deras tillvaro. Då uppstår den naturliga frågan om kvantitet kontra kvalitet. Det ligger ett stort värde i god ålderstillvaro men dessvärre betyder den för många ett meningslöst lidande.

Den åldersdiskriminering som personer har berättat om har resulterat i en dikt som jag bifogar:

Ska den skrotas.

Karossen är från tjugotalet bränslepumpen likaså

Att det därvid kan gå galet kan man mycket väl förstå.

Ty det är många små detaljer som ska fungera varje dag

Och den utstått brakbataljer av mångahanda slag.

 

Läkarvetenskapen har ett spörsmål som nästan inte har nåt svar

kan detta usla föremål med ålderdomen vara kvar

är det lönt att reparera denna rostiga kaross

eller får man acceptera att den bortsopas som ett boss.

 

Ja, detta är en nogsam fråga? Rent om simpel lönsamhet

Är det rätt att ingrepp våga, om man denna sanning vet

Att min lekamen är en plåga för läkarkårens verksamhet

Som genast vill den krasst avsåga, för dess usla kvalitet.

 

Så därför jag en önskan har att jag får leva frisk och sund

I alla dagar jag har kvar. Och till en livsens sena stund

Jag på min sista resa far på en fast och stadig grund

men en gnista jag dock spar till min allra sista blund.

 

Av Jöran Lundberg - 29 november 2017 22:22

Helt apropå.

Jag stötte på en liten dikt jag nog skrivit vid något tillfälle. Tillfälligtvis fick jag lusten att åter publicera den i min blogg.

Ohappanes.

Ohappanes kömme jäg in på måle

Dä va oherrarns svårt å kômma båle

Jäg va tjvunget ba lätt´e  gå

För Iblann äre söm dä far´ågåle

dä känns nästan söm´hin håle.

De kan je väl förstå.

 

Att måle ä säg likt i alle tider

Dä kan man fäll begrip omsider

Å liksöm acceptere

Öm dä än i gammelkrappen svider

dä bli fäll bätter tider va de lider

att måle tolerere.

 

Somta kan ju anschönsch vara

Anne fo man gilla bara

Sä var´e vä nä dänne?

Vä töffel jetta gôrnstet svara

Å alle fråger fo förklara

Se´pass kan vä väl känne.

 

Av Jöran Lundberg - 28 november 2017 23:08

Ishockey.

MODO tog en övertygande seger över Almtuna hemma i Fjällräven center i kväll, 7 – 1 blev slutresultatet i hemmalagets favör. KODO gjorde en stark mittenperiod som de vann med tre mål. De ligger just nu sjua i tabellen men har på fredag en svår bortamatch mot Timrå. MODO har 7 poäng upp till toppskiktet.

Sist en liten väderkommentar. Det har bränt till och blivit kallt. I kväll har vi ung. 12 grader medan det nere på samhället var cirka 16. Nere vid sjön är det väl nästan 20 grader kallt. Enligt väderprognosen skall det bli mildare igen framåt torsdag så det blir väl ingen ihållande kyla.

Här på Tallbacken har vi det varmt och skönt så vi lider ingen nöd. En lugn natt således med god sömn och skön nattvila.

Av Jöran Lundberg - 28 november 2017 23:08

Ishockey.

MODO tog en övertygande seger över Almtuna hemma i Fjällräven center i kväll, 7 – 1 blev slutresultatet i hemmalagets favör. KODO gjorde en stark mittenperiod som de vann med tre mål. De ligger just nu sjua i tabellen men har på fredag en svår bortamatch mot Timrå. MODO har 7 poäng upp till toppskiktet.

Sist en liten väderkommentar. Det har bränt till och blivit kallt. I kväll har vi ung. 12 grader medan det nere på samhället var cirka 16. Nere vid sjön är det väl nästan 20 grader kallt. Enligt väderprognosen skall det bli mildare igen framåt torsdag så det blir väl ingen ihållande kyla.

Här på Tallbacken har vi det varmt och skönt så vi lider ingen nöd. En lugn natt således med god sömn och skön nattvila.

Av Jöran Lundberg - 27 november 2017 22:37

Något lite om humor.

Jag googlade i kväll på ”ett gott skratt” och fick upp en hel del intressanta uppslag. Det är alldeles uppenbart att sund humor i umgänget människor emellan har en viss betydelse för hur väl man mår Jag citerar ett litet stycke uttalat av Leif Salford:Den som har kul lever längre

Stämmer det att ett gott skratt förlänger livet?
– Svar ja! säger Leif Salford, seniorprofessor i neurokirurgi vid Lunds universitet.

Enligt en holländsk studie som sammanställt trettio vetenskapliga studier om glädje är resultatet entydigt; livslängden ökar om man lever ett liv i glädje och positivitet.
– Det talas om en förlängd livstid på tio år, säger Leif Salford och berättar att mycket tidigt i människans utveckling var lusthjärnan den mest centrala delen av hjärnan. Man åt, drack, hade sex och var lycklig.
– När du skrattar utsöndras både endorfin och dopamin. Hjärnan har en fantastisk kommunikation med lymfan, när hjärnan är lycklig så innebär det att immunförsvaret stimuleras.
Skrattet kan också ha andra positiva bieffekter som ett årligt vikttapp på ett halvt till två kilo, Men då måste man skratta högt och hjärtligt i 10–15 minuter per dag. Dessvärre skrattar vi mindre ju äldre vi blir.
– Barn skrattar i genomsnitt 400 gånger per dag, medan vuxna bara ler och skrattar 15 gånger per dag, säger Leif Salford. Slut citat.

Den gode professorn talar om förlängt liv på 10 år, och det är inte fy skam. Det är bara kruxet att undertecknad bloggskrivare har nog redan levt de där tio åren övertid. Jag har nämligen konstaterat att många av mina förfäder hade en livslängd på omkring 78 år. Men om jag fortsätter att skratta kanske jag får ytterligare dispens.

Jag älskar att få mina medvandrare att skratta. Inslag av god humor i umgänget gör det så mycket mer trivsamt. Min älskade hustru och jag besökte i dag hälsocentralen i Husum och i väntsalen kom jag i samspråk med en del bekanta personer från Björnatrakten. Man kan gott påstå att i en sådan miljö är det inte många som spontant känner livsglädje. Men trots detta var det många goda skrattsalvor i vår grupp. Det var nästan så att andra började undra vad det där var för galningar.

I skuggan av Me too-rörelsen är det väl så viktigt med god och positiv humor. Lågtstående humor som negativt berör både kvinnor och män är inget som bör förekomma. Jag strävar efter att min humor skall stärka självkänslan hos dem jag umgås med. Det år en humor som bygger upp. Och som kanske förlänger livet, vad vet jag?Av Jöran Lundberg - 26 november 2017 22:11

Det lackar mot jul.

I dag är det fyra veckor kvar till julaftonen. Tiden före jul fokuseras numera i mycket stor utsträckning på julliknande arrangemang. Det är julmarknader där tomtar i olika skepnader har en framträdande roll. Man inbjuder till julbord och julluncher i tid och otid. Redan tidigt sätter man upp belysningar som skall påminna oss om den kommande helgen. Man tar således ut julen i förskott, vilket innebär att då julaftonen väl är inne har det mesta av attraktionen glidit över.

Jag har troligen berättat detta förr. I vårt hem som barn på 1930-talet fanns i stort sett ingenting av jul förrän på själva julaftonen. Givetvis slaktades julgrisen i god tid och det var ett fixande och donande för att bereda alla de läckerheter som hörde julen till. Dagen före julafton var det rena kaoset och allt var uppochnervändavärlden. Men på julaftonsmorgonen när vi vaknade var det städat och snyggt. Alla trasmattor låg i god ordning och man riktigt kände att nu var det verkligen jul.

På ålderns höst känns det heller inte som lika berusande upplevelse. Man gläds givetvis med barn och barnbarn och känner den intima tillhörigheten. Det är nog det bästa med julen. Sedan har vi också midvintersolståndet då solen beslutat sig för att än en gång ge oss en varmare och skönare tid.

Jag bifogar en dikt jag hittade i mina gömmor som heter just

Det lackar mot jul.

Det lackar mot jul i mitt ensliga tjäll

jag känner det väl just i kväll,

känner lugnet och friden.

Stjärnor som lyser på himlens päll,

gör att jag känner mig lycklig och säll.

Mitt i jäktet och striden.

 

Så ser jag fram mot den hägrande dag.

Den äger ett skimmer av renaste slag,

som mig hugsvalelse bringar.

Än om jag känner mig bräcklig och svag

jultiden skänker mig det välbehag

som mot himlen mig svingar.

 

Men än skall det dröja en liten tid

tills vi får nalkas julens frid.

Och känna dess stilla ro.

Då får vi lämna vår strävsamma id,

se upp till stjärnan som klar och blid.

Belyser vårt snöhöljda bo.

 

I våra hjärtan vill vi budskapet gömma,

att i vår tid aldrig kärleken glömma.

Den som till julen hör.

Över var själ skall tankarna strömma,

för att om snöhöljda julfriden drömma

och om allt som himlen berör.

 

 

Av Jöran Lundberg - 25 november 2017 20:54

Åldersanpassning.

Jag läste i dag en intressant artikel i Nordens tidning om åldrandet och åldersanpassade städer och samhällen. Jag dristar mig till att citera delar av den. Den är skriven av Ann Jönsson och beskriver ett angeläget projekt. Jag citerar:

”Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är värdefullt för samhället, men innebär också stora utmaningar. Det gäller boende och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg m.m Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet och vara aktiva längt upp i åren. Det behövs också insikten om att äldre inte är en homogen grupp. Mellan en 65-åring och en 105-åring skiljer det nästan tre generationer och skillnaden är stor vad det gäller erfarenhet och livskvalitet.

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER har tagit initiativ till ett projekt om livskvalitet för äldre kvinnor och män i Norden. Projektet fokuserar på de faktorer som ofta brukar lyftas fram när man talar om livskvalitet = möjligheten till fysisk aktivitet, bra mat, social gemenskap, delaktighet och att vara behövd. Detta är lik viktigt för en nybliven pensionär som för en mycket äldre person.

Hur ser vi på vårt eget åldrande? Är det något som vi gruvar oss för eller en tid vi ser fram emot med tillförsikt? För arr möta den som brukar kallas ”Den demografiska utmaningen” behövs förebyggande arbete. Det innebär att skapa samhällen där alla är inkluderade, tas i anspråk och kan leva aktivt. Således en strävan om att kunna skjuta upp behovet av vård och omsorg. Detta är av stor betydelse både för individen och för samhället”. Slut citat

Skribenten menar fortsättningsvis att man redan genom framsynt samhällsplanering kan göra det gynnsammare att åldras. Att man därvid med olika åtgärder kan skapa ett gott samhällsklimat för alla åldersgrupper. Hon berättar också om att det redan finns fullgoda initiativ i den riktningen. Jag anser att det är ett initiativ som måste få fullt genomslag i all samhällsplanering.

Av Jöran Lundberg - 24 november 2017 23:24

En pausknapp.

Det är högkonjunktur i Sverige just nu. Överallt går det på högvarv. Att det gynnar landets ekonomi är det ingen tvekan om. Skatteintäkterna ökar och vår regering jublar över att kunna lägga en budget med många morötter i form av diverse anslag hit och dit. Kanske skulle man resonera som Mose gjorde en gång och spara till de magra åren. Men det är naturligtvis frestande att i dessa gynnsamma tider strö pengar omkring sig.

Kanhända skulle vi också behöva trycka på en pausknapp och besinna oss en smula. Att befinna sig i verkligheten och stanna upp ibland kan nog vara nyttigt. Därför erbjuder jag i kväll en just en sådan.

PS. Besök julmarknaden i Jollen i morgon det kan löna sig.  DS.


 

Presentation

Fråga mig

20 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se