injail

Alla inlägg under juni 2013

Av Jöran Lundberg - 28 juni 2013 17:48

Almedalen

Har blivit blixtinkallad för att vara med på Almedalsveckan i Visby. På grund av de många tråkiga anförandena som partiledarna ämnar hålla i Almedalen har jag blivit kontaktad för att lätta upp stämningen med min humor. För den skull var Kära Hu och  jag på resande fot under hela gårdagen. Därav ingen blogg. Jag räknar däremot med att kunna skriva ut  någon blogg nu ock då för att hålla er underrättade om vår vistelse här på ön. Således på återseende.

Av Jöran Lundberg - 26 juni 2013 20:33

Ett klipp ur minnenas arkiv

Efter att åter ha upplevt en solig och varm sommardag består jag mina kära bloggdiggare med ännu ett klipp ur minnenas arkiv. Då tänker jag berätta om ”KalleBrita”. Den här gången blir det på mitt hemlands tungomål.


Kallebrita.

N´dän tin då jäg vax opp på trettitale då fanns´e myttje falk ti gåla. Dä va såna söm nu ha falle i glömska. Dä va blant anne e fruntimmer söm va änke och hadde e litte jordbruk.. Hon bodde ensam tin kåk ä va gammal ren då. Je sku tro hon va fell emot n´nitti år gammal. De bety ju att hon va född nan gang strax etter mittn åv artanhönnretale och dä ä väldit länge sen.

Vafför hon hete Kallebrita dä va för hon hadd hatt´n kär söm hette Kalle.

Då man va å hälse påna skull a allten bju på kaffe. Men je må då säg, dä vant nan gästning int. Hon hadde en töcken dän ”åkokepanne” söm hon hedd gamgrommen te. Sä fyllde hon n´dän panna vä vattne å koke först på n dän grommen. Då de hadde stått å koke n stann sä hällte na över ne dän åkoke tinn annen panne, hedde på nalta kaffe å koke ne en gang dell. Je måst förstå att dä vant na gött int. Dä va rakt nåkt. Nanting sä körnstet söm garvsyra dä fanns no int i hernses sinnesvärld

Stora köppa. Å stärt vare, å hett vare. Dä va söm en pina innan man hadd fott ti se n´ dän gästninga. Inge brö hadde na, utan bara sletkaffe. Men sä toket dä låt sä levde na dells hon dog hon å.

 

Kalle-Brita.

Kalle-Brita va litn å tör, hon va int alls na stor

Ja minns, hon geck allti te blåa smärtingskor.

Hon levde ensam tin litn stuge helt alllén

Sen han geck bort, kärn hennas, den gamle smen.

 

Hörr hon kön hanke säg fram de kan ja int minnes

Hon kanske hadde nan ko å nan get. Å bära gett finnes.

Men hon left sina dagar. Ibland  var´a på boa,

då hon sålde na smör som hon hadd kärne från koa.

 

Hon geck på na dagsverk emellanåt,  då hon jarte falke

Räfsä ti slattanna, baka, iblann könne na mjalke.

Fast man kan tycke att hon levde e knapert  liv

Sä va na allten sprudlande gla å positiv.

 

Å hon va allten goakten, ja, generös kan man säge.

För då man hälse på na blev man allti förpläge

Hon bjudde på kaffe, söm man va tvungen å ”fata”

Bårte åkokepanna, mens man satt där å prata.

 

Hon levde sitt liv å höll säg mest hemme

Så småningom hamna na på ålderdomshemme

Dagara geck å älller  hon blev till sitt sinne.

Å då doga. På hennes grav låg en krans till hennes minne.

 

Av Jöran Lundberg - 25 juni 2013 21:13

En blogg i sommarkvällen.

Nu är det riktig sommar med släsande värme och Allsång på Skansen som går i treditioella banor. Så rotade jag ytterligare i minnenas arkvi och hittade en liten dikt som jag skrev efter ett besök vid någon gudsttjänst. Det kan kanske vara läge att delge er den:


Guds omsorg enl. Johannes 14.

 

Det finns ett rum för vilsen själ

Ett rum som Herren Jesus ger

Det finns en vän som vill ditt väl

Och  allltid till ditt bästa ser

 

Om jag går bort, vad än som sker

för mina barn ett rum jag har

Känn då ingen oro mer

jag omsorg om din levnad tar

 

Jag är vägen sanningen och livet

Genom mig du trygghet får

Ty i ordet står det skrivet

Han alltid vid din sida går

 

Lägg då ditt liv i Herrens hand

Lita helt uppå hans bud

Han leder dig till livets land

ty han är evighetens Gud.

 

Vår Jesus säger i sitt  ord

se jag går bort en tid från er

i himlens sal jag rett ett dukat bord

det är det löfte som jag  ger.

 

 

Av Jöran Lundberg - 24 juni 2013 20:48

Tältmöte.

Efter en intensiv sommardag på Tallbacken tänker jag berätta en annorlund händelse ur mitt stora minnesarkiv,

Under några årtionden i senare delen av 1900-talet var det i de olika frikyrkoförsamligarna väldigt populärt att anordna tältmöten under sommaren. I var och varannan by restes väckelsetälten och mer eller mindre svavelosande förkunnare var engagerade i dessa kampanjer. Ett publikdragande inslag vid dessa möten var ofta de sångare och musiker av olika förmåga som städslades. Musiken och sången var ett viktigt inslag för att skapa den rätta väckelsestämningen. Nästan varje person som var i aktiv ålder den tiden har säkert något minne från dessa sommaraktiviteter.

Nu var det så att i en liten by någonstans uppe i Anundsjö var man i full gång med en sådan kampanj. Det hade blivit tradition att sångkören från Missionsförsamlingen i Långviksmon, ”Mosångara”, ofta medverkade i dessa sammankomster. Så ock under det möte som jag tänker berätta om. Det hände rätt ofta att det regnade och blev rätt kallt under mötet varför man förbättrade temperaturen genom att blåsa in varmluft medelst en värmekanon. En sådan värmespruta blåste denna  kalla och ruggiga kväll sin livgivande värmestråle längs fram i tältet alldeles under talartribunen.

Nu hände det sig att en av deltagarna  gjort en längre cykeltur för att ta sig till mötet. Det intensiva regnandet hade gjort mannens kläder genomvåta och där han satt på första bänken i mötet kände han sig inte särdeles tillfreds. Men han fann en genialisk lösning på sitt problem. Strax började han ta av sig plagg efter plagg och riggade dem till tork framför jetstrålen med varluft från estraden. Samtidigt som predikanten efter bästa förmåga ansträngde sig för att skapa den rätta väckelsestämingen riggades fler och fler persedlar upp i varmluften nedanför. Jag minns att det var en festlig syn med predikanten som eldade på i talarstolen och mannen strax nedanför torkande sina våta klädesplagg. Kanhända det enda synlig resultat av det väckelsemötet var att mannen kunde cykla hemåt med saligen helbrägdagjorda kläder. En lite annrlunda upplevelse blev det i alla fall.

 

Av Jöran Lundberg - 23 juni 2013 18:06

I denna ljuva sommartid.

Som väderspåmännen utlovade blev det riktigt varmt och soligt under midsommahelgens söndag. Ett besök i Hemsjön kompletterades med en promenad upp till hjortronmyren. Det verkar bli en någorlunda normal skörd. Fast det  bara är midsommartid är blomningen redan över och kartsättningen  i full gång. Innan de hunnit mogna är det rätt svårt att upptäcka dem i grönskan. Det är ändå helt fantastiskt att kunna njuta av dessa vackra sommardagar.

En liten midsommardikt som delvis blivit införd tidigare år.

 

Midsommar

Om midsommarn  san Kalle

nu gåre åt annerhalle

Men nagre fine dagar

blir de väl om Gud behagar.

Av Jöran Lundberg - 22 juni 2013 20:16

Midsommardag.

 Ett välgörande regn föll över våra landamären under natten och morgonen till midsommardagen. Även om våra marker mådde gott av nederbörden ver det inte så gynnsamt för de som tänkt sig ett soligt friluftsmöte nere vid badplatsen här i Långviksmon. Mötet fick i stället hållas i Missionskyrkan och den medhavda matsäcken förtäras vid ett bord i serveringen. Nu har det åter blivit solsken och midsommarens söndag verkar det bli fint väder.

Eftersom morgondagen inte är intecknad med några precisa åtaganden planerar nog Kärahustrun och jag att åka upp till fritidshuset i Hemsjön. Vi planerar några rätt omfattande abeten för att underhålla huset. Bland annat skall det bli ett nytt tak på boningshuset. Ett arbete som delvis påbörjades i fjol. En helt ny altan skall det också bli så småningom. Då huset började byggas på 1970-talet är det dags för rätt mycket underhåll. Men sådant får ta den tid det tar.

Ytterligare en efterdyning till spanienresan skall jag plåga er med genom en liten dikt som jag skrivit och som jag kallat

Brännbart

Häromsistens jag tråddes av lusten

en lust som helt uppfyllde mej

att fara ner till den soliga kusten

för att bränna och bryna mitt konterfej

 

Här gäller det sola och pressa

att verkligen visa en viss energi

man måste ock jaga och stressa

om man menligt och manligt brunbränd vill bli.

 

Man måste visa den rätta nyansen

en färg som är mer brun än röd

Nu när man ändå har chansen

att ta på den bleka vitheten död.

 

Men kanske det är mer genialiskt

det som jag prövde i fjol

måhända också helt idealiskt

att helt enkelt använda ”brun utan sol”.

 

 

 

Av Jöran Lundberg - 21 juni 2013 19:58

Midsommarfirande.

Under midsommarafton var det arrangerat stort firande i Mattarbodum. Kära hustrun och jag besökte tillställningen. Det var förvånandsvärt månbga som valt att fira midsommaraftonen i Mattarbodum. Det var naturligtvis väldigt glädjande för de som dragit igång det hela. Mats Nilssono frän Björna stod för underhållningen och en fint lövad midsommarstång restes. Många barn deltog i dansen kring stången.

Det är tämligen intressant att se hur man träffades och trivdes i det vackra vädret. Det var säkert anledning för många gubbar och gummor att i samtal med varandra lösa alla världsliga ting. Det har i alla fall varit en mycket fin och givand midsommarafton.

Avslutar den här bloggen med ett intryck från vistelsen i Spanien som jag beskrivit i en liten dikt som jag kalllat:

Costa del sol

Jag såg henne på Costa del sol

hon var en meter bred över baken

Hon gick i en minimal tjol

i övrigt var hon nästan naken.

 

Hennes bakdel guppade tungt

där hon plöjde sin väg genom sanden

Hon gick där tämligen makligt och lugnt

tills hon funnit sin plats på stranden.

 

Jag tänkte då på en granne jag känner

en helt vanlig och vänlig person

han äger en sävlig och bredbent ardenner

och jag tänkte: Hästen och hon har samma fason

 

Av Jöran Lundberg - 20 juni 2013 20:33

Ett livstecken.

Efter att ha gjort uppehåll i mitt bloggskrivande en längre tid ämnar jag nu försöka att återuppta detta. Uneder tiden vi var i Spanien hade jag inte möjlighet att använda dator för att sända iväg mina alster. Om jag mycket kort skall kommentera vår resa till Fuengirola kan man säg att den var mycket upplevelserik. Underbart fint väder under hela veckan, strålande sol och värme av lämplig temperatur. Genom att vi disponerade hyrbil under hela veckan kunde vi göra utfärder till intilliggande turistattraktioner. Detta passade oss alldeles utmärkt enär varken Siv eller jag är några som gillar att dag efter dag ligga i solskenet på stranden. Möjlighet till svalkande dopp fanns det över hövan. Om man inte ville gå ner till stranden hade vi tillgång till pool alldeles utanför vår lägenhet.

En dag besökte vi en stad som vi nådde medelst serpentinvägar som vindlade i häftiga kurvor långt upp i bergen. Bergsstaden heter Ronda och är ett uppskattat turistmål, bland annat med en djup canjon mitt i bebyggelsen. Fantastiskt fina restauranger besökte vi också där vi frossade i mycken god mat. Hela resan var faktiskt en härlig upplevelse.

Så ligger midsommarfirandet framför oss. Det verkar som det blir bra väder under midsommaraftonen. Kärahustrun och jag tänker besöka Mattarbodum där de ordnar en mängd olika arrangemang.

På återhörande.

Presentation

Fråga mig

20 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21 22 23
24 25 26
27
28
29
30
<<< Juni 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se