injail

Alla inlägg under april 2014

Av Jöran Lundberg - 29 april 2014 22:34

Våraning


När tiden går sin gilla gång,

jag räknar mina dagar

våren har begynt sin sång

och livet mig behagar

Befriad ifrån våld och tvång

från alla tunga lagar

Solen lyser dagen lång

på ängar och på hagar.

 

Då får jag leva sant och rikt

och vara till hans ära

Det ena är det andra likt

och kan hans bördor bära

Det faktum är så helt unikt

 att han förmår oss lära

en livets mening sann och rik,

vad kan man mer begära

 

 

Då är jag tillfredsställd och nöjd

att endast  bara vara

ett beskärm som gör mig nöjd

som räddar från all fara

en känsla utav himmelsk fröjd

i morgonsolen klara

i vårens tid så helt förnöjd,

som undren kan förklara.

 

Som saven stiger i var stam

och livet återvänder

En kraft så tung och allvarsam,

som till vårt bästa länder

nya krafter väller fram 

och livets budskap sänder

fri från vinterns smuts och damm

 den livets låga tänder.

 

Det finns en längtan i var knopp

som ger vårt liv en mening

Från isig frost den fylls av hopp

ett livets bad till rening

Så bringas vi i av vårens lopp

till en ljuv förening

av heta känslor i vår kropp

och bringar insignering.

 

 

 

Av Jöran Lundberg - 28 april 2014 23:09

Världskrig.

Andra världskriget som varade från Hitlers inmarsch i Polen i september 1939 och till kapilationen våren 1945, var en katastrof på många sätt. Medan Sverige var förskonad från direkta krigshandlingar var i stort sett hela Europa en enda vansinnig krigsskådeplats. Att skriva dess historia blir en genomgående blodig och sorglig läsning.Det är kanhända heller inte något som ryms inom en enkel bloggruta. Därför begränsar jag mig till att ett förhållanmde som kom att  beröra vår familj väldigt nära, nämligen Finnbarna.

I början av 1940-talet drogs Finland med i kriget då dåvarande Sovjetunionen gick till angrepp. Det blev början till en kaotisk period i dess historia. Alla tillgängliga militära resurser togs i anspråk och förlusterna i materiäl och manskap var stora. Under inflytande av den panik som uppstod beslutades att evakuera i stort sett alla mindre barn över till det neutrala Sverige. Ett beslut som innebar en katastrof i sig. De barn som berördes utsattes för så många svåra traumatiska situationer att många av dem fick men för livet. Det har efteråt kännetecknats som ett gigantiskt missgrepp. Men en sådan åtgärd måste ses realistiskt och sättas in i sitt rätta sammanhang eftersom man då inte hade kännedom om krigsförloppet.

Till vår familj i Långviksmon kom en försynt liten flicka som vi så småningom kom att älska som en kär syster.

Jag har försökt beskriva händelsen i en dikt som har rubriken:

 

Finnbarna.

Vi hämtade dom på station,

Ja minns så väl den dan,

dom kom mä middagståge.

 

Vilsekomna existenser

Förskräckt uppsyn.

Nära till gråt.

Med en namnlapp i ett snöre om halsen

Och adress till slutdestinationen.

Fulla av löss.

 

Den första tiden  var en katastrof,

Gråten var ständigt nära.

Nätter då sömnen var långt borta

En tillvaro i ständig trauma.

Hur tröstar man en förtvivlad?

 

Men livet gick  vidare, dag lades till dag

Kärleken och omsorgen

kröp inom skinnet på ett litet barn.

 

Började trivas, kände gemenskap

upplevde lycka, rotades

Förgät det gångna för nuet

blev älskad, ompysslad, uppmärksammad.

 

Anammade språket. Blev svensk.

Växte.

Skola och skolkamrater

Livet lekte.

 

Krigsslut.

Återigen. Samma katastrof.

Tillbaka till ett raserat land, en splittrad familj

med krigsoffer.

Vad har framtiden i sitt sköte?

Frågetecknen hopade sig.

 

 

Av Jöran Lundberg - 27 april 2014 22:19

Lite om fobier.

Nästan varje människa har någon mer eller midre uttalad  fobi, d.v.s okontrollerad rädsla. Det finns en mängd olika fobier.  Om till exempel undertecknad bloggskrivare hade haft grafofobi har det inte blivit  många meningar. Det är nämligen rädsla för att skriva. Samma gäller logofobi som är rädsla för ord.

Jag har försökt att inventera mina egna fobier vilka inte är så många. Någonting som jag genast skall erkänna det är att jag gillar inte möss och råttor, särskilt om de är inomhus. Det är nästan så man kan klassa det som en fobi. Jag har således musofobi . Däremot har jag  varken  Gynofobi eller Calegynofobi vilket jag betraktar som en klar fördel. Gynofobi är nämligen  rädsla för kvinnor och Calegynofobi är rädsla för vackra kvinnor.

Jag har en person i bekantskapskretsen som har Carcinomatofobi som är rädsla för att få cancer detta i kombination med Heliofobi som är ärdsla för solljus. Personen har nämligen den bestämda uppfatttningen att vistelse i solljus leder ofelbart till hudcancer. Vistelse utomhus en riktigt solig dag är därmed tämligen problemfylld.

Jag tog häromdagen ut en lista på olika fobier och den listan är lång. Det finns till exempel  Amaxofobi som är rädsla för att köra bil.  Aulofobi som är ärdsla för flöjter. Catoptrofobi, rädslan att se sin egen spegelbild.  Genufobi som är rädsla för knän. Hexakosioihexekontahexafobi som gör personen skräckslagen inför talet 666. I denna den yttersta tiden är det nog många som har Nomofobi. Det är nämligen rädslan för att vara utan mobiltelefonkontakt. Det är nog inte många, i varje fall i Sverige, som inte går omkring och nagelfar  den mänsklighetens snuttetrasa som benämnes I-phone eller Android. Undertecknad bloggskrivare är nog i svängarna att också skaffa sig en sådan klösbräda.

I och med detta är det klöst färdigt för i kväll varför jag önskar er alla en mobiltelefontrafikfri sömn.

Gonatt. (eller Gomorron)

Av Jöran Lundberg - 26 april 2014 22:52


Tomgång.

Att fylla en sida med alls ingenting

kan vara en grannlaga fråga

När huvet är tomt och man känner sig ding

då man mist sin berättarförmåga.

 

Kanske skriver man ändå någonting

För att fylla ett oskrivet blad.

Kanhända det blir någon mening med sting

eller en simpel charad

 

Det är rätt enkelt att stapla ord

som inte betyder ett skvatt

där en mening som ingen förstod.

Blir tämligen eftersatt.

 

Att bringa kaos till reda min vän

förmågan  därtill hjälper till

Det kan geniet ha som på känn

för att göra precis det vi vill.

 

Till sist blir sidan belamrad med ord

för att meningslös mening mäta

Det är som att sitta vid avdukat bord

när gästerna slutat att äta

 

Klotter, enbart klotter det är

utan mening och sans

ordbajs brukas utan besvär

för att synas nånstans.

 

Kanhända har vi ändå ett syfte

med all denna meningslöshet

som beskedlig blanksida lyfte

till saliga höjder. Vem vet.

Av Jöran Lundberg - 25 april 2014 22:59

Silentio

Tystnaden, en  evig arvedel

kommer mig oändligt  nära  

kryper in i minsta del.

för att livets bittra lek mig lära

 

Bortom tidens stress och larm

förs jag av en mäktig hand.

Till en existens så rik och varm

hän till soluppgångens land.

 

Vid oändlig tystnad vill jag lyss

till sorlet av en stillsam älv

Ta del av ivern, den som nyss

blev en del utav mig själv.

 

Ofta ger ger oss omvärldsbruset

oro,  ångestfyllda kval

hindrar mången att i gruset

finna tystnads högtidssal

 

För att leva helt i fullhet

finns i tystnaden en sång

med en ton av ro och i stillhet

som öppnar livets port en gång.

Av Jöran Lundberg - 24 april 2014 22:01

Något om is.

Påsklördag den 19-de april hade vi som jag nämnt förut i någon blogg, pimpeltävling på Storsjöns is. Eftersom det var nästan 25 centimeter tjock is släppte vi ut nästan 70-80 personer i tävlingen tills en av dem gick ner sig i en vak..

Varför jag nämner det igen är den krassa verkligheten att i går 4 dagar senare var sjön isfri. Så fort gick det att befria sig från vinterns bojor. Jag kan inte exakt veta men troligen är det snudd på rekordtidigt. Vissa år har den inte bivit fri från isen förrän i slutet av maj. Mer än en månad senare. Samtidigt kan man givetvis spekulera om det möjligen beror på den globala uppvärmningen. Ingen vet med bestämdhet.

Så nu är det bara att lugnt invänta sommaren med alla dess äventyr.

Av Jöran Lundberg - 23 april 2014 21:03

Festligt och fint.

I SPF-fyrklöverns vårprogram var det planerat för PALTFEST i Gideå församlingshem. (SPF- fyrklövern är den pensionärsförening vi tillhör.) KäraHustrun och jag var natuligtvis med i de paltsugnas skara denna dag. Vi blev inte besvikna utan Gideågruppen hade verkligen lycksts med sina föresatser att servera en mycket superb anrättning.

Stämningen var på topp redan innan serveringen eftersom Kristinas orkesters underhöll oss med sin suveräna spelglädje. Orkestern består av Kristina själv som spelar dragspel, en skicklig klarinettist, en basist samt Hans Edlund bakom trumsetet. De visade sin skicklighet genom att exekvera ett spelchema som innehölla såväl jassiga och riviga låter som svenska visor både i allsång och instrumentalt. Applåderna höll aldrig på att ta slut när de som sista nummer rev av ”Viggen” med en ackuratess i nivå med Lindqvistarnas.

Ett 70-tal nöjda pensionärer lämnade lokalen livad till håg och sinne. Något som stärkte deras livsandar så enormt att de säkert kommer att leva  ett antal år längre än beräknat.

 

Våren stretar på och verkar så gott den kan. Trots att det ännu är en bit kvar av månaden april är snön nu nästan borta. Det är bara några flisor kvar här på Tallbacken eftersom det alltid är sent med snösmältningen här. Det skall bli spännande att se hur vår Herre har tänkt sig fortsättningen. Det brukar ju alltid komma något bakslag med grisigare och kallare väder. Men våren ligger ju rätt bra till i maratonloppet mot sommaren så den kanske har tid med en liten formsvacka.

När man blir äldre är det alltid med glädje och förväntan man ser hur det går mot ljusare tider. Jag längtar alltså fram emot sommaren med allt vad den har i sitt sjöte och frågan om detta under ännu en gång skall förunnas mig. Vid det skede i livet som jag befinner mig inställer sig rätt ofta sådana tankar. Min förhoppnig är  dock att min livscykel skall innefatta ytterligare några bloggar i kommande dagar.

Hejdå!

Av Jöran Lundberg - 22 april 2014 20:53

Gubbröran.

Som de flresta av mina kära bloggdiggare känner till  finns det en sammanslutning i Björna som sammanträder regelbundet . Det har det klingande namnet GUBBRÖRAN och består av ett antal veteraner som samlas regelbundet och löser alla livets gåtor. I dag var jag vid ett av deras sammankomster. Vi sysslade en del med vårt hemlands tungomål, nämligen ”björnamåle. Ett antal nya ord kom vi på, vilka snarligen skall inlemmas i den förteckning av dessa folkkära ord som inom  kort kommer att färdigställas. Jag kopierar in dem till allas förnöjelse.

 

Ord och uttryck i Björnamåle.

Bäng  =  Tvär eller ogin.

Bänglet =Svårt. Eller otillfredsställande

Drössan = Agnar vid tröskningen.

Bräckan= Dä ä ingen bräckan = Det är inget som fattas Dä ä ingen bräckan, je ha go rå.

Freste = Pröva på

Grest = Glest. Dragigt

Geschvint = Låttsamt.

Hökker = Hästn hökker. I en gård hade de en häst som åt snusn. Så fort han kände doftena av snus se hökkern å velle ha

Lessamt = Ledsamt.

Intjvätt = Lite eller ingrnting

Lee. = Leden. Ett le kan också vara en öppning i en gärdsgård.

Knövlet = Skrynkligt eller Dåligt handlag.

Hömaaln = Rester från höstrån. Man ga kräka ”blöta” som bestod av hömaaln. mellassn nalta gröpe åsse värmvattne. Kräka tytcke de dänna va fale farket.

Jamne = Jänmna

Knulern = Bollar. Vissa bullar.  Kallades även Klönsa

Lite vätte = Något lite.

Mararn = Morgonen.

Neaför = Nedanför.

Ommafalt= Omständigt.

Pärfösern =  De första gröna blden av potatis

Pecklet = Litet och oansenigt. Han va sä litn å pecklet.

Pössakangero = Spindel.

Resskapern = Redskapen.

Röcka = Vrida fram och tillbaka. Svänga på kroppen.

Ress = Förberedd eller redo. ”Ä du ress sä fär va”.

Rekamarn = Jämkmån

 

Presentation

Fråga mig

20 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
30
<<< April 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se