injail

Alla inlägg under januari 2018

Av Jöran Lundberg - 31 januari 2018 22:38

Snöoväder.

Ett riktigt busväder härjar over oss. Snö och blåst i salig blandning. Dessvärre kommer det att vra över oss ytterligare någon dag. Mitt i detta kaos har MODO spelat en match på Fjällräven center mot Oskarshamn. Att de lyckades vinna med 4 – 1 var inte bara ett lyckokast, det var frukten av ett effektivt lirande.

För att mina lära bloggdiggare inte alldeles skall förgäta mitt hemlands tungomål bifogar jag en dikt som nog i vissa delar varit aktuell förut, nämligen:

Dä ä söm.

Schalja dä ä samma söm tön Kvärnå dä ä samma söm dön.

Hetvattne samma söm koksön Hôcker de samma söm störn.

 

Sevlet de samma söm trôckasam Storbjudd söm farbersam.

Arnsörns nästan söm bakåfram. Ovôlen söm slasasam.

 

Gå å brättes ä söm å vräkä säg Allihop dä ä bå jäg å däg

Ônners  nästan söm å fräg Kotoe  nästan söm en väg.

 

Skry dä ä nässahôle Jalmes ä  söm å jôle

Vebärarn söm en bôle Åslappe söm  åsjôle.

 

Tjyves dä  ä söm å ta  Dä söm å skryft å int na ha

N´sôgabit å go å bra Men en tönnbrökak na anne sla.

 

Lete dä ä söm å sök Rales dä ä söm å böke

Prov ä söm försöke Stannsänga ä däri köke

 

Gösseln dä ä söm brukta Hustäven ä söm lukta

Tråes ä söm å sukta Vattne ä söm å fukta.

 

Jalmes dä ä söm å klaga Rost dell ä söm å laga

Stöa opp ä söm å staga Skoge dä ä söm å jaga

 

Kängern dä ä söm skorn Gråfes´n dä ä ikorn

Settplass´n dä ä söm storn Tjekes dä ä söm å lorn.

 

Schaljes ä söm å lip Bryrn ti nästan söm å slip

Ta ti söm å grip Å härl åt söm å knip.

 

Av Jöran Lundberg - 30 januari 2018 21:56

Bara vanligt vatten.

För en tid sedan stötte jag på en fråga som i viss mån väckte mitt intresse. Det var någon som i ett sammanhang nämde att mängden vatten på vårt klot är konstant. Det vatten som dunstar upp ur hav och sjöar och bildar moln kommer åter till jordytan i form av nederbörd.  Det är ju så att förekosmten av vatten är en av förutsättningarna för att det skall finnas liv. Utan detta skulle betingelserna för liv av vad slag det vara må inte finnas. Vattnet och syret är de två komponenter som ger livet möjligheter.

Det vore därför katastrofalt om vattnet med tiden skulle minska och så småningom försvinna helt. Därför är det en fascinerande tanke att förekomsten av vatten alltid är densamma och således en garanti för livets existens. Ett förhållande som kompliscerar det hela är att förekomsten av vatten inte är jämt fördelat över hela jordklotet. Vi i Sverige lever i ett område där det finns riklig tillgång på rent friskt vatten. Vattnet i vårt land som distribueras till hushållen klassas som födoämne varför det är kringgärdat med många olika bestämmeser. Ändå har vi så god tillgång på den varan att vi kan använda det till att spola ner våra fekalier med. I vissa omräden på vårt klot är det däremot sådan brist på rent vatten att man måste ägna en hel dags ansträngning för en kruka. Många lider också svårt av törst. Många äe det som mister livet i brist på vatten

 Når Thor-Leif med familj för ett anta år sedan år sedan färdades genom Sinaiöknen blev de inbjudna som gäster till en beduinfamilj. Den dagen hade familjen fått rent friskt vatten från bergen. Det var en högtidsstund när man samlades omkring vattenkruset. Allra först fick familjens överhuvud läppja på vattnet. Därefter gick det från den ena till den andra som fick smaka den livgivande drycken. En högtidsstund i det enkla beduintältet, men också en tänkvärd upplevelse.

Avsaknaden av rent vatten är till exempel i Colombia anledningen till att människor, främst barn och unga, dör i tusental varje år. Man förfasar sig över de dödsoffer som Ebolaviruset förorsakat men de är i antal bara någon promille av de dödsfall som orsakas av förorenat vatten. En svensk biståndsorganisation har konstruerat en enkel vattenreningsanläggning som för endast några hundralappar i kostnad skulle garantera överlevnaden för tusen och åter tusentals barn i Colombia. Men denna bistra verklighet är inte föremål för någon massmedial upmärksamhet.

När jag i kväll avslutar dagen med att långsamt dricka ett glas friskt källvatten som kommer till oss från en mångtusenårig isälv ägnar jag en tanke åt alla de som är i avsaknad av en sådan förmån.

 

Av Jöran Lundberg - 29 januari 2018 21:55

Funderingar.

När man kommit lite upp i åren och livet börjar närma sig nitti är det inte utan att man ibland har funderingar om livet. Vad har jag egentligen gjort av det. Kunde det blivit annorlunda. Ja, visst! Visst kunde det blivit så. Men nu är det som det är och kan inte göras om.

Dock när jag ser tillbaka kan jag konstatera att det ändå har varit rätt innehållsrikt, med många härliga upplevelser och skeenden. Även om det ekonomiskt inte varit lika framgångsrikt som Ingvar Kamprads har det varit acceptabelt. Och, förresten vad spelar det för roll. Ingvar dog ju han också och svepningen har ju som bekant inga sedelfack. Inte ens ett litet utrymme för ett kontokort. Så i slutändan blir vi tämligen jämställda.

Som vanligt sammanfattar jag det i en liten dikt som heter

En kria om livet.

Det fanns där en bunt helblanka blad en dag i begynnelsens tid

det var inga ord, ej en enda rad som då hade häftats därvid.

 

Efterhand kom där ett ord eller två som småningom blev många fler

Kanhända där gjordes en plump då och då som livets verklighet ger.

 

I ungdomens tid gick det tämligen lätt då livet fylldes med tätskrivna ark.

Det maldes och bröts på snirkliga sätt med en känsla så sinnlig och stark

 

Småningom kallnade pennans glöd det blev så glest mellan orden.

En ängslan förnams för att finna stöd för det lilla som fanns här på jorden.

 

Snart är det dags för en sträng magister och att lämna sitt alster för prövning,

för trots alla fel alla plumpar och brister var det ändå en lyckosam övning.

 

Kanhända blir den godkänd ändå den kria som tiden gjort färdig

Även om somligt är svårt att förstå syns himlen ändå mig värdig.

 

Ty en dag skall min kria slutligen ses av Herren som rår över livet

Då skall den slutliga utsagan ges om godkänt blir allt som är skrivet.

 

Då kan man hoppas att räddad man är från en suckan med stingsliga ord

så att till sist helt utan besvär man får sitta vid Herranoms bord.

Av Jöran Lundberg - 28 januari 2018 22:01

Söndagskväll

En ny vecka ligger framför med alla dess möjligheter. Det är bara upp till vad man vill göra av den. Men tiden flyter ändå iväg med en jämn och stadig lunk. Till detta bifogar jag

Dagens dikt

Allting är sig ganska likt

När man skriver dagens dikt.

I den finns ingenting av vikt.

Bara något konstifikt.

 

Om man blandar till och ger

Av tankar som blir fler och fler.

I detta bara nonsens ser,

så blir det ej så mycket mer.

 

Då orden irrar runt omkring,

som dansare i sluten ring

och inte har ett uns av sting

så blir det ändå ingenting

 

Den dag i dag är dagens dag

den är en dag av riktigt slag.

Och känner jag mig trött och svag

får jag i dag ta nya tag.

 

Att livet som ett nonsens är

kan säkert ställa till besvär.

Men en sanning som man lär

det är alltid som det är

 

Min framtid ligger nu framför

den tid som nära nig mig berör

därtill helt mig salig gör

om den på vägen rosor strör.

 

Kanske har jag då en chans

att skapa mig en frälsarkrans

som dyker upp från ingenstans

och bringar livet i balans.

 

 

Denna vers så meningslös

gör mig ändå spatiös

och bringar från en generös

sekiner till en medellös.

 

När jag fullbordat har mitt lopp

kan jag förnimma i min kropp.

För att det ej ska bli en flopp

så är det dags att sätta stopp.

 

Men ord som är från ingenstans

ändå har en viss substans

De ger åt språket redundans

som nonsensversens frälsarkrans.

 

 

Av Jöran Lundberg - 27 januari 2018 22:36

Besök i Hemsjön.

Tillsammans med Thor-Leif som körde skoter besökte vi i dag stugan vid Hemsjön. Den myckna snön till trots är det rätt gynnsamt skoterföre. Jag kunde köra min bil halva vägen eftersom den plogats för en rallytävling. Det betydde att jag kunde kliva på vid Rengårdstjärnen. Det var rätt många minusgrader när vi började elda i stugan. Efterhand blev det faktiskt rumstemperatur. Som överallt annorstädes var det rikligt med snö. Jag skall försöka bifoga några bilder som vidimerar förhållandet. Mysigt var det i alla fall.


   

Av Jöran Lundberg - 26 januari 2018 22:44

PelPersPell.

Dagens blogg får utgöras av en liten dikt som, samtidigt som den beskriver ett livsöde, också får bli ett prov på det eminenta ”björnamåle”. Håll till godo:

N´ PellPersPell.

N´PellPersPell va nalta pellret

Han va bara lite minnerförsäg.

Int sä mytje sä dä gjort na,

sä dam lät´n bara vara.

 

Men han va falen på ärbet.

Han könne jussum halle ti¨n spada.

Stor å kraften varn å,

sä lasta gruse dä können,

värre än tri kära.

 

Han va gammpajk hele live

För han vort i¨nt gift.

Dä va fäll ingen söm velle ha´n

Sä han bodde ensammen ti stuga si¨n

Nätt opp söm¨en eremit.

 

Han levde å allrese han å

Va strax önner nitti då ha dödde.

Dam söm skull ärven. Va tro ji dam hitte?

Jo, minst hönnere spadana däri boa.

Dä va fäll de enda han begrep säg på.

 

Av Jöran Lundberg - 25 januari 2018 23:08

Egen produktion.

Vid söndagens gudstjänst i Trehörningsjö Filadelfia kommer Torben Johansson Anette ”Maja” Lagerkvist och jag att medverka med sång. Det är väl inte så märkvärdigt. Det som eventuellt är unikt är att vi kommer enbart att använda oss av text och musik si i stort sett egenproducerad. Det består mest av nyskrivna texter och melodier. Har du eventuellt möjlighet att närvara så blir det ett mycket spännande tillfälle. Vår förre pastor Sven Örman predikar. Församlingen i Trehörningsjö bjuder på kyrkkaffe.

Jag bifogar texten till en av sångerna där jag gjort både text och melodi. Den heter:

Det finns någon du kan gå till.

Det finns någon du kan gå till, uti livets alla dar

som förstår din glädje och din sorg.

Någon som för dig kan bli som en trogen vän, en far

och som hela livet blir din säkra borg.

 

Det finns någon du kan gå till när din pilgrimsvandring här

fylls av sorger och bekymmer mången gång.

Då det finns en nåd och sanning som under alla dagar bär

och som räcker genom evigheten lång.

 

Det är Gud som genom Jesus ger oss frälsningsfröjd och tro

Ty han vunnit seger över ondskans här

I hans omsorg får du leva, i hans trygghet kan du bo

Ty hans kärlek ända hem till himlen bär

 

Det finns någon du kan gå till när du i främlingslandet går

och du saknar harmoni uti du själ.

Genom Jesu stora kärlek alla frid och glädje får

han är den vän som alltid vill ditt väl.

 

Det finns någon du kan gå till när ditt liv en gång tar slut

och du vandringsstaven lägger ner för gott.

Då vid Jesu brustna hjärta du i ro får vila ut

ty i himlen evig härlighet du fått.

Det är Gud som genom Jesus ger oss frälsningsfröjd och tro

ty han vunnit seger över ondskans här

I hans omsorg får du leva, i hans trygghet kan du bo

Ty hans kärlek ända hem till himlen bär

 

 

 

Av Jöran Lundberg - 24 januari 2018 22:17

Väderkommentar.

Vädret kan sammanfattas relativt kort: Evinnerligt snöande! I natt skall vi åter få ett antal centimeter som skall läggas till den övriga snömängden. Det börjar nu vara dryga meterdjupt. Det verkar av prognosen att döma som om det skall bli lite lättnad i snöandet efter i natt. Det tackar vi för. Vi har tillräckligt av den vita varan nu.

En annan omständighet jag tackar så mycket för var att MODO vann över Tingsryd i kväll.

Gonatt och gomorron!

Presentation

Fråga mig

20 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Januari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se