injail

Alla inlägg under januari 2016

Av Jöran Lundberg - 23 januari 2016 22:33

Diskriminering.

Jag måste i min blogg kommentera en debattartikel som var införd i dagens upplaga av husorganet Örnsköldsviks Allehanda. Den var skriven av Gertrud Anljung som bor i Lund men som är bördig från Björna och boende här i trakterna sommartid. Hon tar i sin artikel upp ett problem som hör tiden till. Bestämmelserna för rotavdrag är nämligen så utformade för att komma i åtnjutande av detta bidrag vid reparation, om eller tillbyggnad måste både hantverkaren som utför arbetet såväl som beställaren vara E-legitimerade. Annars blir det nobben. Varje seriös firma har i regel sådan legitimation. Där är det således inga problem. Men för de cirka 1,5 miljoner människor som inte har någon internetanslutning blir det genast mycket komplicerat. De står utanför all möjlighet till en förmån som är tänkt för alla i vårt land.

Jag anser att i en övergångsfas måste man kunna ha regler som även omfattar de som till äventyrs inte har hunnit ta till sig den senaste tekniken. Det är i regel äldre människor som dessutom inte har samma möjlighet, som andra, att hävda sin rätt gentemot samhället. Ett annat likartat problem är den allt mer intensiva marschen in i det kontantlösa samhället. Trots att myntverket har satsat på nya sedlar är just avsaknaden av sådana ett stort dilemma för många teknikhandikappade personer. Jag känner sådana som har varit tvungna att åka 20 mil för att komma i närheten av en inrättning som erbjuder vanliga sedlar. En traumatisk upplevelse för den drabbade. Det kan ju dessutom inte vara särskilt miljövänligt. Även där borde man under en övergångsperiod kunna vara mer tillmötesgående.

Man kan också se ett visst löjets skimmer över hela tillställningen. Handelsbanken som bara för något år sedan lanserade i en kampanj en slogan som löd; ”En bank utan pengar är som en skoaffär utan skor”. Nu har även den banken kastat ut skorna!! Ett fattigdomsbevis utan dess like. Och det samtidigt som dessa inrättningar gör miljardvinster. Trots det önskar jag er:

Gonatt och gomorron.

 

ANNONS
Av Jöran Lundberg - 22 januari 2016 22:35

Vinna eller försvinna.

Vinna eller försvinna man ställer sig frågan?

Har man ändå visat den rätta tågan?

att ge den ett uppriktigt svar.

Har man den sanna, brinnande lågan.

Har man också rätta förmågan

Att skönja det värde den har.

 

Kanske man kan det förklara

Och för framtiden klara

Något man erövrat har

Kanske den enkla frågan bevara

till dess att man kan den besvara

en gång i framtida dar.

 

Så är det något som ständigt är givet

Och i eldskrift noggrant skrivet

Till att visas en gång

Endast det som innerst rör livet

Ingenting alls som är överdrivet

Bara en enkel sång

 

ANNONS
Av Jöran Lundberg - 21 januari 2016 21:01

Vansinnets vansinne.

Jag hade tänkt att något lite kommetera det förödande inbördeskriget som pågår i Syrien Men efter att ha ögnat igenom detta krigs orsaker och dess historia ser jag det som en nästan gigantisk uppgift. Därför kommer jag i min blogg bara ge en summarisk bild av händelseförloppet

Kriget inleddes under den arabiska våren med de första missnöjesyttringrna i januari 2011, vilket i mitten av mars växte till organiserade  landsomfattande protester. Dessa gällde en rad olika misshälligheter som den rådande regimen ledd av Bashar-Al-Assad, skapat

Den härskande regimen svarade med våld och övergrepp mot olika civila grupperinagar. Trupper, trogna den rådande regimen utövde ett övervåld mot befolkningen som inte stod i proportion till de rella protesterna. Detta ledde till inrättandet av Fria Syriska armén och det utbröt ett fullskaligt imbördeskrig. Efterhand som kriget fortgått har en mängd olika rebellgrupper deltagit i striden som numera utöver de inledande misshälligheterna också kommit att omfatta en mängd religiösa och etniska motsättningar.

Resultatet av detta vansinneskrig är ett Syrien som  helt förötts och sönderbombats. Städer som förr visade upp en makalös byggnadskultur liggger nu fullständigt i ruiner. Nära 200.000 människor har dödats och hälften av befolkningen är på flykt. Från ett Syrien  som 2010 hade ett invånarantal om 22,5 miljoner. Bakom detta vansinne står därtill en rad skrupelfria länder som, för att rädda sin ekonomi, förser de olika stridande parterna med vapen. Detta gör att man i dag inte kan skåda något slut på denna förödande konflikt.

Trots att Sverige gör allt för att värdigt hantera den strida ström av flyktingar som når vårt land är det ändå bara en liten rännil av de cirka 75.000.000 som är på flykt i världen.

Huva. Huva!

Av Jöran Lundberg - 20 januari 2016 20:38

Mitt hemlands tungomål än en gång

Björnamåle ligger mig alltid varmt om hjärtat så när jag hittade ett ode till en av kvinnorna i byn kunde jag inte motstå frestelsen att drabba mina alltid trogna bloggdiggare med den. Den beskriver hur det kunde gå till på ett ensligt torp för gammalt i tiden.

Agda

Na´Agda kännt säg lite dörsk härom kvälln

Hon va dri gvit i syrna. Jäg tro jäg ä på smälln.

Att dä sku varl nu igen, kan jäg väl int tro

Dä dompe ti hjärte, ja hadde tänkt låte bero

 

Men maran ättepå vara rakt pegg å kry

Hon känt säg söm en männisch igen, å ny

Dä va no na söm jäg int törrde ti meddan

Dä kanske varn´dän gammelgäddan.

 

Sä na Agda hon rätte på säg å fortsätte leva

Men då hänte ne säg på ne hänn vise i samma veva

Att göbben hänners n´Signar söm allten va envetn

Skull bryt dongen önna sögga. Hon söm bodd däri ketn.

 

Men sä kömme lantmätarn å frågte ätt göbben

Öm han könn hjalpen vän förrättning genast på stöbben

Sä lillpajken feck faljen ditti lagårn vä berna sä rappa

Å når han köm ditti fôsä sä san: ”Han vä keps, dä ä pappa”.

Av Jöran Lundberg - 19 januari 2016 22:36

Fattiga och rika.

En procent av jordens befolkning äger snart mer än resten tillsammans

Om den nuvarande utvecklingen med växande klyftor inte bryts kommer den rikaste procenten av jordens befolkning att äga mer än de resterande 99 procenten tillsammans redan under nästa år.

 

Senare i veckan inleds World Economic Forum i Davos. Oxfam är en global organisation som aktivt arbetar med att bekämpa fattigdomen i världen. Dess internationella vd Winnie Byanyima är ordförande vid mötet. Hon beskriver utvecklingen som ett hinder i kampen mot den globala fattigdomen. Detta sker i en värld där 1 av 9 inte har tillräckligt att äta och över en miljard människor fortfarande lever på mindre än 1,25 $ om dagen.

Av Oxfam-rapporten Wealth: Having it all and wanting more som publiceras idag framgår att den rikaste procenten av jordens befolkning har sett sina tillgångar växa från 44 procent av den totala kakan 2009, till 48 procent under 2014. Med nuvarande utvecklingstakt kommer deras gemensamma tillgångar att överstiga 50 procent redan under nästa år.

Winnie Byaniyima kommenterar:

”Vill vi verkligen leva i en värld där en procent av jordens befolkning äger mer än resten tillsammans? Trots att den extrema ojämlikheten är svindlande fortsätter klyftan mellan de allra rikaste och resten att växa”

”Under de senaste 12 månaderna har flera av världens ledare, däribland president Obama och Christine Lagarde, (Internationella valutafonden) uppmärksammat frågan men resultaten uteblir. Det är nu hög tid för våra ledare att utmana de mäktiga särintressen som står i vägen för en rättvisare och mer välmående värld. Underlåtenhet att ta itu med den extrema ojämlikheten riskerar också att vrida kampen mot fattigdom tillbaks med flera decennier. De fattiga missgynnas dubbelt av de växande klyftorna, både genom att deras andel av den ekonomiska kakan minskar och genom att den totala kakan minskar då extrem ojämlikhet hämmar den ekonomiska tillväxten.”

Ovanstående text är hämtad från nämnda forum. Situationen ter sig för en enkel bloggskrivare förfärligt skrämmande. Samtidigt som man känner hur maktlösheten väller över en. Frågan är hur man kan åstadkomma en rättvisare värld.

Ho vet Ho vet!

 

Av Jöran Lundberg - 18 januari 2016 22:15

Ett berikande samtlal

Precis som av en händelse kom jag i samspråk med en bekant i dag. Det blev inte något timslångt samtal men ändå mycket givande. Ibland kan det vara skönt att i en ömsesidig dialog bara samspråka om ditten och datten. Om livets möjligheter och omöjligheter. Om triviala ting och viktiga.

Av någon outgrundlig anledning kom vi att tala om änglar. ”Du vet väl om att änglarna finns” sjunger vi i en sång, och jag har många gånger upplevat att det är en sann realitet i livet. Min samtalspartner gav många exempel på hur änglar har gripit in som hjälpare vid olika svåra nödsituationer. Själv har jag ett flertal gånger i mitt liv upplevt att något outgrundligt har gripit in och räddat mig vid absolut livshotande incidenter. Jag erinrar mig att jag i en tidigare blogg varit inne på samma tema och då gav ett konkret vittnesbörd.

Änglar och änglavakt tillhör de livets mysterier som den vanlige medelsvensson har förunderligt svårt att omfatta tankemässigt. Han säger ofta att det är bara en slump att det hankar sig så. ”Bara tur i oturen”. Detta till trots har jag ändå svårt att göra mig av med tanken på att det ändå finns något eller några väsen som går utanpå det som vi förnuftsmässigt kan ta till oss. Jag tror också att vi måste vara till freds med att inte begripa allt här i livet. Det är ju också vidimerat i den heliga skrift att det finns legioner av himlaväsen som står till vårt förfogande.

Osökt kommer nästa fråga. År våra dagar här på jorden mätta med måttstock? Är det inne i en på förhand given plan. Eller är också det spörsmålet förpassat till ett livets lotteri. Jag har ofta brottats med den frågan och alltid stått där utan svar. Troligen är det så att vi får leva vårt liv som det ter sig och med den frågan obesvarad.

Gonatt och gomorron

Av Jöran Lundberg - 17 januari 2016 21:20

En berättelse på mål med avslöjande resultat.

N´Henfrid hade döppe bårti alle sårta sä han liksöm hadde ”före värve”.  På ne dänn kalase var en ”ungkarl”. Vä dä mernes n´gampajk. Han va lite efterbliven söm vä säg, ja. rakt  pellret. De va sä omständigt, rakt sekasamt sa´n Henfrid.  N´flaggstångknopp och en semafovinge dom är väl högt uppsatta. N´Gräls skulle bre ut gödsel på åkern, men det gick sakta för honom. Och visselpipan på flytvästen används då man har drunknat. Tjekspär= Gråssparv  och Sisselskit = Gulsparv. (enligt Hissjölistan) Jag hade skidorna med skorna i bindslena och åkte efter skidspåret sade pössagöbben (sävlingen) Efraim Svensson.

Gonatt och gomorron.

Av Jöran Lundberg - 16 januari 2016 22:21


Bottenmöte och bottennapp.

MODO spelade i kväll en bortamatch mot Karlskrona som gör Öviks-laget sällskap i botten av tabellen. Jag vet inte vilka känslor MODO har för Karlskrona, men de skänkte generöst bort 2 poäng till dem genom at spelat en urusel ishockey. Med ett sådant uppträdande på rinkarna kommer de definitivt att tvingas spela kvalspel senare i vår. Ytterligare kommentarer överflödiga.

Livet går ändå vidare och till alla bloggdiggares förnöjelse skall jag nu inta sängläge för att samla krafter till eventuellt nya blogginlägg. Dessa, som förhoppningsvis kommer att vara av mera meningsfull karaktär.

Gonatt och gomorron.

 

Presentation

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Januari 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ injail med Blogkeen
Följ injail med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se