injail

Senaste inläggen

Av Jöran Lundberg - Fredag 3 maj 22:06

Uppbrott.

Jag läste en krönika i dag som handlade om uppbrott. Den gav mig många tankar som jag vill forma till någonting väsentligt.

Den kringströvande nomaden är noga med att inte slå ner sina tältpinnar alltför hårt. Han vill vara redo för uppbrott. Det är därför angeläget för honom att minimera allt som kan hindra honom på hans resa. Att lätt kunna fara vidare på färden är en stor del av hans liv. Egentligen, om vi rätt tänker efter, är det så det skall fungera också i våra liv. Vi har lätt för att bli som stelnade saltstoder bundna i vår snäva krets. Många av livets små trivialiteter binder oss med så starka band att det är svårt att göra sig fri. Vi samlar på oss mängder av måsten som förhindrar oss att leva det liv vi egentligen är predestinerade för. Det kan också vara ett hinder för vår strävan efter sann och verklig frihet.

Ett liv är kantat av många tillfällen till uppbrott. Det kan vara olika skeden i vårt yrkesliv till exempel. Eller om man drabbas av någon sjukdom som blir anledning till en radikalt förändrad livssituation. Saknaden av någon kär anförvant kan också upplevas som ett uppbrott från något. Då tror jag vi lättare anpassar oss till en förändring om vi inte stelnat allt för hårt i en tillvaro som binder oss i vissa former. I ett liv som inte präglats av former och bindningar.

En liten strof i en dikt får fullborda mina funderingar.


Vad är ett liv? En parentes i tiden. En flamma blott som tänds,och slocknar ut.

Ett liv, ett varande, som när tiden är förliden.. Förvaras blott till våra korta dagars slut

ANNONS
Av Jöran Lundberg - Torsdag 2 maj 22:00

Bakslag.

I natt snöade det så marken åter var vitskrudad. En lite kallare period skall det ockkså bli. Men det tillhör väl vårens gång. Det för att det sommar skall bli. En dikt som heter Vorn vônn blir på svenska Vår vår.


Vorn vônn

Nu ha vintern vöre rakt langen stann, dä ä sä man otröjen bli

Men vorn han köm liksöm ätterhann. Sä smårningöm fo va väl si.


Men vintern kan kömma söm ättepå å vise sitt rätte jag

då blire na baksla, kan ge förstå vä kallnättern än på e tag.


Men vorn dä blire i alla fall, hörr va än gröbbel å resoner.

Öm än dagarn å nättern bli nalta kall bli solskenstimmern bara fler.


Dä ä söm gôrnstet då dagarn längte å sola ä oppe nan stann.

För ätte sömmarn va gå ju å trängte, dell grörnskan å värmen, Minsann.


För dä ä fögan bra häri norla, vä sömmardagarnas längd.

Å de bäste söm ä häppå jorla, dä ä sömmardagarnas mängd.


Jäg längt dell dess de börje å grörnske, å pärfösern stick opp båle fara.

Sä de bäste söm jäg skull örnske ä att dä sömmar allten skull vara.

ANNONS
Av Jöran Lundberg - Onsdag 1 maj 21:40

Demonstrativt.

Första maj är i almanackan en röd dag. För de röda betyder det demonstrationer och eldiga tal. För den vanlige svensken är det en fridag vilken som helst. För bloggskrivaren betyder det att det är en ny månad. En så kallad vårmånad. Jag har alltid betraktat maj som oförutsägbar månad. Det kan bli lite hipp som happ ned väder och en hel del annat. Men hur det än gestaltar sig går det ändå med stormsteg mot sommaren. Snart är de sista snödrivorna ett minne blott och isen har släppt sitt grepp om Storsjöns yta. Det ter sig tillfredsställande.

Jag bifogar en dikt som heter:

Sköna maj

När vinterns vita täcke svinner, värmd av solens sköna ljus.

Det om sommarns värme minner, mitt i livets starka brus.


En förvandling sagolik som ger mig mod och skänker tröst.

Till brädden fylld av trolsk mystik, ger tillförsikt i varje bröst.


Då förnimmer jag att sommarn länder, med riklig sol och sköna dagar.

I varje bröst det hoppet tänder om dess härlighet i hult och hagar.


Då diktar jag en hymn till livet, som syns så fylld av välbehag.

Det liv som en gång blev oss givet och som fullbordas skall en dag.


Då tänker jag på evigheten som ger en känsla av mystik

Men som ger i verkligheten en framtidsdag så skön och rik.

Av Jöran Lundberg - Tisdag 30 april 22:55

Vallermäss.

Valborgsmässoafton har alltid något av trolsk mystik över sig. Våren som tvekande speglar sig i smältvattenpussarna. Vårkvällens aning om något som skall hända. Precis lika tilltalande som en symfoni av skugglika dagrar. De dikter jag reciterade vid mitt vårtal i kväll påminner om betydelsen av personligt inkännande och engagemang.

Dikten:

Bara en liten låga.

Bara en liten låga, flämtande matt och svag. Kan lysa upp i mörkret, göra natt till dag.

Bara en liten mening sagd med kärleks glöd, tröstar en slagen hjälte och ger den svage stöd.


Den som gått vilse i världen, förlorat styrka och mod. Den kan du hjälpa på färden om bott din vilja är god.

Någon som stapplar och faller kan du resa igen. Det är en ringa gärning, men ack så viktig min vän.


Den som är drabbad av sorg och saknaden tynger ner, och den som lever i mörker och ingen ljusning ser.

Kan med en glimt av kärlek i dina ögon ljus, finna en väg ur missmod och lyftas från jordens grus.


Så skall en låga lysa, tänd en vår en gång. Elden mitt ibland oss, värmer tillvaron trång.

Ger oss kraft och styrka även när dagen är lång, att finna en väg ur mörkret och tända en hoppets sång.


Då kan vi helhjärtat vara i kärlekens atmosfär och med ett ärligt sinne, leva som vi lär.

Då kan en liten låga flämtande matt och svag, vara ett ljus i mörkret och göra natt till dag.

Av Jöran Lundberg - Måndag 29 april 22:02

Det gamla klotet.

Det gamla klotet vi bebor är äldre än du nånsin tror.

Miljarder och miljoner år.

Liten tanke ändå gror att risken den är mycket stor,

att sämre kondition den får.


Den skänker över land och sjö, en nog så dräglig livsmiljö.

som är till båtnad vorden.

Men om vi gifter kring oss strö, kan det bli ett bittert frö

som fördärvar jorden.


Mången som är pessimist, tror att den då förmågan mist

att verkligt existera.

Någon tycker det är trist. Andra säger: Jo men visst,

det får vi tolerera.


En del gör bistra analyser. Klimatförändringarna belyser.

Som spår om bistra tider.

Men solen varje morgon lyser. Vi i dess sköna värme myser.

Det teorierna bestrider.


Andra denna mening har att mänskligt liv ej finnes kvar,

om hundra tusen år

Kanhända att man sig bedrar så förutsättningarna finns kvar

att vi en framtid får.


Men klotet kommer nog att klara denna uppenbara fara.

Behålla får sin gloria.

Den nog alltid kvar kan vara och under många år bevara

miljarder års historia.


Ändock vi till slut noterar denna globen den roterar

så länge solen brinner.

Men om den en dag kreverar ingenting då existerar.

Vårt gamla klot försvinner.


Efter ett oändligt bål, i rymden blir det då ett hål

av svartnande substans

Då klotet fått vad som det tål och äntligt nått sitt givna mål

och finns då ingenstans.


Men om det blir som någon spår, en hygglig framtid nog den får.

Miljarder varv roterar.

Men om jag därvid rätt förstår. den ändå mot förvandling går.

Man nogsamt det noterar.


Så rullar klotet än ett år.Som många gånger förr vi får

det året överleva.

Mot ålderdomen raskt vi går så länge som vårt hjärta slår.

det får vi acceptera


Av Jöran Lundberg - Söndag 28 april 22:43

U18-VM.

Efter en rafflande finalmatch mot det ryska laget där det stod 3 - 3 vid full tid lyckades Sverige pricka in segerpucken i förlängningen. Men det var en hård drabbning då ryssarna tog ledningen sent i tredje perioden. Men svenskarna lyckades kvittera rätt omgående.

Det var ett gediget svenskt LAG som fungerat genom hela turneringen. Man kan lugnt säga att de vann på sin bredd i spelartruppen även om det var några som glänste lite extra. Målvakten Alnefelt till exempel, som gjorde en hel del formidabla räddningar.

Så lägger vi turneringen till handlingarna och ser fram emot nästa nagelbitare nämligen stora VM som gåri Slovakien i mitten av maj. Det är konstigt med ishocky harnumer nästan blivit en sommarsport. Väl mött!

Av Jöran Lundberg - Lördag 27 april 22:54

Ett gammalt klot.

Jordklotets uppkomst har man daterat till cirka 4,4 miljarder år. Under den långa tidsperioden har det genomgått många förändringar. Landmassor har förflyttat sig så att jordytan har förändrats till omfång och utseende. Uppkomst och utveckling av levande varelser har också skett under en tidsperiod av dess historia. Vidare har man konstaterat att i varje fall vid två tillfällen har så gott som allt levande varit på väg att utplånas. Det första tillfället var när dinosaurierna försvann. Vid båda tillfällena tror man att det utlösts av stora naturkatastrofer. Vid ett tillfälle genom ett gigantiskt meteoritnedslag (dinosauriernas död) och vid det andra genom omfattande uppvärmning som utlöst skogsbränder som förbränt en stor del av jordens yta och förmörkat solen. Med spolierade livsbetingelser som följd.

Båda gångerna har klotet klarat sig tämligen väl och snurrat vidare. För att så småningom kunna erbjuda det liv som fanns kvar drägligare livsbetingelser. Således kan man inte betrakta spolierad miljö och sabbade livsbetingelser som något unikt. Något som aldrig tidigare inträffat. Skillnaden kan möjligtvis vara att det den här gången är människan som intelligent varelse som har en negativ påverkan på klotets förutsättning att erbjuda hygglig livsmiljö. Klotet snurrar således vidare så länge solen levererar den energi som erfordras för dess existens. Den energin har man konstaterat skall räcka ytterligare många miljarder år. Då solen slutligen exploderar i en supernova som lämnar ett så kallat svart hål efter sig. Finito!

Av Jöran Lundberg - Fredag 26 april 21:55

Och miljöpåverkan.

I något TV-inslag under dagen behandlade man frågan om flygets miljöpåverkan. Många har tydligen förändrat sina resvanor och litar mera på tåget som ett mera klimatsmart resande. Därigenom har antalet flygresenärer minskat rätt markant. Vad man därvid inte tar i beaktande är att antalet flygavgångar inte minskar i nämnvärd grad. En och annan olönsam flygning tas bort men totalt sett är det försumbart. Om man går in och kollar på Flight radar 24 är det i vissa områden som en myggsvärm. Osökt kommer då frågan: Hur skall man finna något sätt att förändra detta  oerhörda flygande. Eller hur skall man åstadkomma en mindre och begränsad miljöpåverkan? Även om tågresandet ökar till maximal kapacitet är det som en spottloska i oceaner.

Politiskt sett är det också ett dilemma. Flyget är nämligen en en viktig del av världens infrastruktur. Om man genom olika åtgärder begränsar flygandet till ett minimum kan det få konsekvenser för världsekonomin. I slutändan kan det vara så knepigt att det omöjliggör genomförandet av andra ytterst angelägna miljöprojekt. Det finns således ingen given patentlösning som i ett slag skulle minimera de negativa miljöeffekterna. Personligen har jag många gånger undrat om allt resande är nödvändigt. Näringslivets personkontakter vid affärsuppgörelser till exempel kanske kunde ske med så kallad "splitkonversation", där man med digitala hjälpmedel åstadkommer högklassiga kontaktmöjligheter. Nackdelen är väl att man efteråt inte kan gå ut och äta en oxfilé och dricka ett glas vin.

Man kan med glädje konstatera att miljömedvetandet hos människor i allmänhet har ökat. Även om detta ibland har orsakat vansinnessatsningar med liten eller till och med negativ påverkan på miljön. Risken finns också att oseriösa "miljökämpar" utnyttjar det för egen vinnings skull. Sådana som till och med opererar på gränsen till brottslighet. Detta beror ofta på miljöprojektens komplexitet. Avslutningsvis kan krass konstateras att ämnet miljö inte är så lättsamt på grund av dess globala omfattning.

Presentation

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ injail med Blogkeen
Följ injail med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se