injail

Senaste inläggen

Av Jöran Lundberg - Lördag 11 maj 22:13

men inte ishockeymål.

N´Fingal hadde råke ut för na elände. Han hadde n rktenen borning. Å han såt sä olämplet dell. På ne ställe han itt velle vise för allte falke. Sä han gatt ta hannömmene rakt sjalv. Men han blev int rålös. Han smorde vä jukonsalva, Dä ende söm ä härmlet vän dänn salva dä ä att hon låkte sä ohimmelens.


Jukon

N´ Fingal va lite dålen. Han hadde fott´n borning på ne ställe

Han känte säg bå härmlen å smålen, för de va på ne hemlite ställe.


Hörr skull´n könn fo nan bot då de såt sä olämplet dell

Å fo+ ne dell å hele. töcke sot. Han känte säg rakt vell.


Öm jeg ksnske smörj vä jukonsalva söm lär ska vara sä jämarns bra.

Töfeljetta läktin bli bara halva å jeg slepp n´dänn borningen ha


Sä han smord in en den hemligheta vä jukon varevigeganrste da.

Borningen blev dell säg, ska ji veta. Å hemligjeta blev bara bra.ANNONS
Av Jöran Lundberg - Fredag 10 maj 22:55

Ishockey i vårens tid.

Så här sent på säsongen drar VM i ishockey igång, När det är färdigspelat är det bara en månad kvar till midsommar. Vad jag kan förstå lägger man turneringen så här sent för att man skall kunna utnyttja spelare från NHL och andra ligor som är färdigspelade.

Dessvärre blev det ingen bra start för Tre Kronor då man förlorade första gruppspelsmatchen mot Tjeckien. Men det är väl bara till att bryta ihop och komma igen i nästa match som går på söndag mot Italien. Jag kan ha förståelse för vissa läsare av bloggen som inte är särskilt intresserad av sporten. De får ha ett visst överseende. Man kan möjligen begränsa "hockeysnacket" i någon mån.

Gonatt och gomorron!!

ANNONS
Av Jöran Lundberg - Torsdag 9 maj 21:50

Att förmedla ett budskap.

1. Informationens innehåll.

För att kunna förmedla både rätt och angelägen information fordras minst två viktiga komponenter. Dels bör man ha ett adekvat budskap som upplevs viktig för mottagaren. Dels måste det även finnas en mottagare som med starkt intresse kan betrakta informationen som nyttig för denne. Det ställer av naturliga skäl vissa krav på den som har ett budskap att förmedla. Det är således upp till dennes skicklighet som förmedlare av det tillgängliga budskapet som till syvende och sist gör informationen till något intressant..

2.Informationens språklighet.

Hela informationsprocessen är ett växelspel mellan givare och mottagare. Den som tror sig ha ett viktigt budskap som denne vill förmedla till en presumtiv mottagare måste kunna ge det en språklig dräkt som dels lyser grant i läsarens ögon och dels ha ett läsvärde som ger denne en språklig upplevelse som går direkt till hjärtat. Det är dessvärre inte alla förunnat den förmåga till verbal skicklighet som gör informationen till en harmonisk enhet med läsaren. Jag vill dock påstå att detta eventuella handikapp inte skall vara ett så stort hinder att man avstår från att driva sin mening. Ty även ett budskap som mottas med viss skepsis enär det anses krångligt har ett berättigande om informationens har en tyngd som bevekar läsaren.

3. Informationens verbala tyngd.

Om man har ambitionen att förmedla ett budskap genom det talade ordet ställs helt andra krav på utförandet. Då måste man ha förmågan att strukturera sitt budskap till ett framförande som kan lätt uppfattas av åhörarna. Vad jag kan förstå erfordras då en helt annan språklig uppbyggnad. En enklare språklig konstruktion som är mer anpassad till talspråket. Samtidigt som man inte får mista budskapet innehåll och tyngd. Personligen ägnar jag mig hellre åt den skriftliga informationen än med den talade. Jag upplever mig i viss mån otillräcklig eftersom jag tycker att jag alltid missar en del av det jag vill säga. Det är endast vid de tillfällen då jag berättar något jag varit med om. Händelser som berör personer jag mött i olika sammanhang känns lättare att verbalt beskriva.Jag är väl medveten om att andra har så mycket lättare för det talade ordet. Något som jag har full beundran för.

4 Information. Vad är den bra för?

Vi människor lever inte isolerat. Alltid ensamma, helt i vår egen bubbla. Det är en destruktiv tillvaro. Leder  lätt till isolering. Vi är beroende av att dagligen tillägna oss en viss information för att vi inte skall mentalt förtvina. Rätt daglig information är således bra för oss. Det är dock en grannlaga uppgift att sovra i det enorma informationsflöde som alltid omger oss. Därvid bör man nog helst utveckla en hållning till detta flöde som känns hanterbart. Vissa tillfredsställer sin hunger efter information genom tidningar och böcker medan andra hämtar det mesta från radio och TV. Det är således upp till individen själv att avgöra. Att till exempel hämta en del av sitt behov av information genom denna blogg kan vara ett genialt drag. Något som visat sig vara till hälsa och välgång för ett stort antal individer världen över.
Av Jöran Lundberg - Onsdag 8 maj 22:28

En bedårande dårvers

En text som skall väcka en viss ovation bör ge en tämligen lämplig portion

av meningar fyllda med litteration, vilket tarvar en god penetration,

att med fullvärdig komposition, framställa förnämlig information.


Tillika ge läsarn en del frustration över drapans kufiska konstruktion,

som delvis kan skapa en situation som blir till en genial reaktion,

så denne kan släppa sin aversion till ordens konstnärligt fina funktion.


Uppbyggnad sker då med koncentration på meningsfull prima språkproduktion

vilket endast ger en viss injektion som kan hindra en viss prevention,

som kan lätta på hjärnans idéproduktion för att stärka meningars nyttofunktion.


Resultatet blir då en situation då efter fullständig kommunion.

De slutligen slängs på en sopstation och ältas och mals till total destruktion,

och bringas till fullständig separation från allt som har att göra med finfin funktion.


Kvar finns då endast en en stoftreaktion som efter enkel frugal reduktion,

gynnats av total segregation med en klyvbar atomexplosion,

vars yttersta mening är intervention till en mystisk litterär spiralrotation.


Sanningen är nämligen den att en solution har begynt att utveckla en situation.

som missgynnat fullständig allitteration som beror av en dåraktig rekonstruktion,

av meningars uppbyggnadsfason vilket sabbat en god språkkonstruktion.


Så blir änden på drapan en version som dräller av staplad prononciation.

som leder till konstig idéassociation, med mången klantig annihilation.

till läsarens fördjupade koncentration, på allt som kan synas som struntifikation.


Denna dårvers har då nått sin slutstation för att småningom bilda en kommunion.

där alla meningar fått sin annihilation som grundats på fullständig inhibition.

av verklighetens verksamma perkolation, av satsens sanna satskonstruktion.
Av Jöran Lundberg - Tisdag 7 maj 21:47

En ohanterlig misär.

De direkta krigshandlingarna i Syrien har upphört. Men efter krigsslutet är det många problem som måste lösas' Ett av de stora utmaningarna, och som belysts i media under dagen, är hur man skall ge krigsbarnen ett tryggt och anständigt liv. Fokus har i dag legat på en enda familjs situation och som verkar kunna finna en lösning. Men i det läger dessa barn hämtats från finns det oändligt många fler som är i ett utsatt läge.

Enligt rapporterna är förhållandena i lägret närmast att betraktas som katastrofala. Man har brist på i stort sett allt som erfordras för lägerfångarnas överlevnad. Av dessa är det en stor andel som är barn som så småningom skall slussas hem till sina respektive hemländer. De är föremål för långa och segdragna förhandlingar berörande deras framtid. Sverige verkar vara ett av de länder vars intresse för sådana avtal ligger absolut i botten. På departementet verkar de vara helt utan kunskap eller plan om hur de skall hantera frågan.

I problematiken ligger också hur man skall hantera frågan om deras föräldrar som aktivt deltagit i krigshandlingarna. Man anser att de bör ställas inför rätta och dömas för sina brott. Frågan är bara på vilket sätt? Om de skall tas hem och dömas i Sverige så ställs stora krav på säkerheten. I kvällens nyhetsinslag antyddes det att man möjligen skulle inrätta en tribunal (domstol) på plats i Syrien. Men för det fordras att samtliga inblandade länder ger sitt samtycke och det kan ske med FN-s medverkan. Men det kan ta väldigt lång tid innan en sådan är på plats och med tanke på förhållandena i fånglägret kan det få förödande konsekvenser. Speciellt med tanke på barnen.

Det långa krigets helvete verkar inte löst den politiskt instabila situationen i Syrien. Vad jag kan förstå kvarstår de miserabla förhållandena i landet som var anledningen till ett folkligt uppror. Detta också efter att IS eliminerats. De stater som stödde den sittande regimen är snarast ute efter att cementera rådande förhållanden. Naturligtvis för egen vinnings skull. Detta förhållande kan orsaka väldiga problem i framtiden. FN verkar dessutom inte ha möjlighet att medverka till en förändring, handlingsförlamad som organisationen är. Men det ger oss anledning till att nogsamt följa utvecklingen.


Av Jöran Lundberg - Måndag 6 maj 20:12

Vorn

En kommenter om det aktuella tidsläget vad det gäller vårens gång. Gråkallt och ruggigt och regn gör att det inte känns så trivsamt med utomhusliv. Men en vårdikt finns alltid och därtill på mål.


Då båna far ne ti tjekalerer över stövelskafta å granrisbuskern stå å glises däri tjälskötta

Då äre vorn

Då söla änteligen fott krafta, att terne bort snön sä va slepp skötta.

Då äre vorn


Då bara länger å länger bli dagarn, å sola bärsvä ä oppe nan stann

Dä äre vorn.

Å de tappå gro däri hagarn, sä dam bli grern å rosen å grann.

Då äre vorn.


Då brukta ska spris över allte lann. Å man fö jobba å slite hejvilt.

Å dyngtäven låkte över teg å pärlann, Å de gôfte sä jämarns illt.

Då äre vorn.


Då bjerkeen funder däri sola, å ônner ôm de ska bli nan sömmar i år.

ôm dam sku ta fram härddaskjola, sä damm ti grörnkläa står.

Då äre vorn

Av Jöran Lundberg - Söndag 5 maj 20:15

Sångarresa till Härnösand.

I dag har vi gjort en resa med församlingen till Härnösand och besökt missionsförsamlingen vid Ängetkyrkan. 37 deltagare med Rolf Lindström som chaufför. Gudrun Tolvers var också med som reseledare. Vi medverkade i deras söndagsgudstjänst. Våran Lina predikade.

Åt lunch på restaurang Hornöberget vilket smakade alldeles utmärkt. Vi hade en mycket fin gemenskap under hela resan vilket kändes väldigt bra.

Av Jöran Lundberg - Lördag 4 maj 21:44

Säger mor. Till far.

Processen mot vår och sommar har tagit "time out". En period med både snö och kyla har inletts. Men troligen är det en del av skeendet innan det blir någon riktig vår och sommar. I kväll snöar det igen här. Jag talade i dag med mina småländska vänner i Braås och där virvlade det också av snö i luften trots vårtecken i form av blommande träd och buskar. Men om vi haver tålamod skall det nog bli sommar till slut. Storsjön har delvis befriat sig från istäcket.

För att ytterligare göra det trovärdigt lägger jag in några genuina "vårbilder"
   

I kväll har vi fått ytterligare snö. Eftersom det är minusgrader kommer den nog att liggga kvar någon tid.


 

Än har syster vår lita att bita i

 

Här är i alla fall en som välkomnar våren.

Presentation

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ injail med Blogkeen
Följ injail med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se