injail

Senaste inläggen

Av Jöran Lundberg - Tisdag 4 juni 20:34

Gotland Del 2.

Antalet fastboende på Gotland är att jämföras med Örnsköldsvik. Mellan 50-60.000 I politiskt hänseende är det organisatoriskt både kommun och region. I dagligt tal benämnd Region Gotland.  Vad jag vet innebär det inte någon förenkling av beslutsprocessen. Heller inte några avgörande lättnader rent budgetmässigt. Regionen är också bland de större arbetsplatserna på ön med omkring 6.000 anställda.

Mannen på Gotland, urguten, är en genuin del av den natur som under årtusenden dominerat hans livsrum. Delvis uppkommen ur den grunda kalkjorden har han fått ett kynne likt den förvridna enbuskens envishet. Detta parat med ett sinnelag som är att likna vid en solnedgång i havet, sakta eftersinnande. Har någon en gång erhållit en öbos förtroende är det orubbligt som kalkstensgrunden. Gutekvinnan är känd som vänsäll och trofast. Men också som självständig och viljestark. Vill gärna uppträda som mannens like. Det är också betecknande att många av de fåmansföretag som finns på ön leds av kvinnor.

 I dag är öns befolkning uppblandad med en stor del ”fastlänningsr” som genom olika näringsbefrämjande åtgärder valt att bosätta sig på ön.  Fram till början av detta sekel var Gotland säte för flera militära regementen då, vid den tiden, verksamheten upphörde.  Nu är man åter på väg att etablera militär verksamhet på ön.                                        

ANNONS
Av Jöran Lundberg - Måndag 3 juni 22:12

Gotland.

I stort sett var man än befinner sig i Sverige kan man finna exklusiva och natursköna miljöer. Ända från Sareks sköna dalar omgärdade av de skarpa massiven, förbi Ångermanlands brantkust ända till Skånes slätter med dess bördiga åkrar. Ändå måste man se Gotland som något särartat. Med dess läge en bit ute i Östersjön och med den unika kalkberggrunden som någon gång för miljontals år sedan bildades i havet nere vid ekvatorn. Att en vårvecka vistas i denna variationsrika miljö är läkedom för själen. Att vandra de smala gränderna i Visbys innerstad, Känna doften av rosorna som översållar de små husens fasader. Besöka en månghundraårig kyrkoruin förnimmande atmosfären delvis formad av de tuktade stenarnas kalkfogar. Vandra på Fårös sandstränder förbi en hundraårig martall som envist hukar sig i den pinande vinden. Betrakta mångformade raukar som guden Eolus själv danat med sin fantasifulla skaparlusta. Det är något översvallande.

ANNONS
Av Jöran Lundberg - Måndag 3 juni 09:18

Livstecken.

Resan till Gotland gick utan missöden, även om den tog lång tid. Lämnade Tallbacken vid åttatiden på morgonen och var framme i Visby med färjan från Nynäshamn vid halvtolvtiden på natten.

I går var det så dags för studenternas traditionella bal. Det går så till att man åker i kortege från skolan ner till Almedalen där festligheterna börjar med en picknick i det gröna. Vid kortegen har man mobiliserat det mesta av Gotlands säregna transportmedel, allt ifrån gamla veteranbilar till flotta åk typ Jaguar och Thunderbird m.m.  Kristoffer som blir student kommande fredag åkte i en skinande blank SAAB Cabriolet. Solen sken över ett sommarvarmt Almedalen när han anlände till festlighetens prolog för  att fira den tillsammans med oss i familjen. Balen försiggick sedan i en näraliggande lokal och varade till sena natten .

Återkommer med fortlöpande information om vistelsen på Gotland eftersom jag nu har tillgång till dator.

Av Jöran Lundberg - Fredag 31 maj 21:48

En resa i vårliga landen.

Arvid Ekström hade en så kallad hushållsgris. Sommartid hade han den i en inhägnad. Jag vet inte om inhägnaden var skraltig eller grisen var en ovanligt företagsam rackare men en dag var han försvunnen. Arvid fann honom i en vik inte långt från gården som heter Jörjvika. Arvid berättade händelsen på följande sätt. "Min gris har länge talat om att han skulle ut och resa. Å en dag var han borta, Jag sökte och fann honom liggandes i Jörjvika. Och jag sa till grisen Vart är du på väg? Oschlo Oschlo grymtade grisen".

Nu funderar jag också på en resa. Men inte till Oslo. I morgon åker jag tåg till Stockholm för vidare färd till Nynäshamn och färjan över till Gotland. Där kommer jag att vistas en dryg vecka. Jag skall fira deras Kristoffer som tar studenten kommande vecka. Efter det gör jag ett nedslag i Småland för att besöka några vänner där. Vidare till Uppsala innan det blir angelägen hemfärd.

Det betyder i klartext att det kan bli hackigt med bloggarna. Givetvis gör jag ett inlägg så fort jag kommer över en fungerande dator. En del har möjlighet att skriva bloggar i Iphonen men tyvärr behärskar jag inte den tekniken. Jag anser också det lite bökigt att ta med en dator på tåget. Annars finns det ju möjlighet till så kallad Wifi.

Men ni kan ju emotse en del bloggar under resans gång för förhoppningsvis intressanta skildringar från bortavaron. Det verkar som om det skall bli lite sommarvärme efter en tid med både regn och blåsväder.

Ha det så skönt alla bloggdiggare.


Av Jöran Lundberg - Torsdag 30 maj 19:39

Det blev folk av dom.

Förr i tiden var det i regel stora barnkullar. I de små torpstugorna var det inte ovanligt att torparhustrun under sin fertila ålder hade 12-15 graviditeter. Ibland slog olika barnsjukdomar till och reducerade antalet men flertalet kom till vuxen ålder. Sammanhållningen i familjen var mycket fast rotad och de äldre barnen deltog ofta i småsyskonens skötsel. Man skulle kunna tro att en sådan miljö inte särskilt stimulerade till kreativitet och läslust. Men det var i regel tvärtom. Man uppmuntrade varandra till stordåd både i skolan och på fritiden. Ute i byarna fanns små bibliotek som tillhandahöll en rad intressanta och lärorika böcker. Kyrkan höll förr i tiden sträng ordning på den bokliga kunskapen även om det ensidigt koncentrerades till Luthers lilla katekes.

Det stora flertalet av den tidens ungdom blev modernäringen trogen. På de små jordbruken och med skogsarbete och timmerflottning fann de sitt levebröd. Någon enstaka begåvad pojke eller flicka kunde få möjlighet att studera eller utbilda sig i något annorlunda yrke. Mestadels var det någon ambitiös prästman eller lärare som såg vissa ungdomars möjlighet till förkovran. Det var många ungdomar som på det sättet växte väl in i dåtidens samhälle och hedrade sina föräldrar med ofantligt goda livsgärningar. Att för en ung intelligent flicka få möjlighet till utbildning exempelvis vid ett seminarium till lärarinna innebar en stor utmaning. Men som i slutändan betydde både ett annorlunda liv men även en unik möjlighet till arbetsinkomst. Men man kan också förmoda att det var många begåvade och framåtsträvande ungdomar som inte fick chansen till förkovran utan blev kvar som skogsarbetare, bonddrängar eller pigor. Många gånger stannade det blott vid vaga framtidsdrömmar.

En liten dikt jag fann får ge krydda åt budskapet:


Blånöa.

Dä va söm fattet däri Fingals.

Stoern bånhop å tarpe va litet. Födde mest bara en ko.

Men en julgris hadde dam.


Pajka geck ömvart däri skola. Dam gatt samses ôm kängern.

Iblann vare kallpärern å sellakan. Å blåmjalka ti grötväta.

Men pajka vax opp å ble härrkära. En å dam vort dell å vä professor.

Av Jöran Lundberg - Onsdag 29 maj 22:28

Björnaborg uti himlen in.

Det är egentligen inget nytt påfund att riva vårt områdes äldreboende Björnaborg. Redan 2007 var det aktuellt. Det året uppförde några pensionärer en revy som vi kallade "Tioöresrevyn" . Inträdet kostade nämligen tio öre, men eftersom ingen hade någon tioöring fick de gå in gratis. Jag skrev då en stor del av materialet och bland annat den visa som jag vill bilägga bloggen med namnet:


Björnaborg uti himlen in.                        Kan sjungas på en känd melodi.


Björnaborg har varit  vårat hem i många år

Den har varit vårat skydd, en symbol för trygghet står

Där vi träffat vår likar, fin gemenskap har vi fått.

Vi där spenderat sista åren, och väldigt gott vi mått.


Refr.

Men nu är det slut på gamla tider, nu är det färdigt inom kort.

Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort.

Så vi tar farväl och stora tårar rullar på vår kind

Nu är det slut på gamla tider, nu ska Björnaborg uti himlen in.


Denna kåken den har alltid setts som något primitiv,

men där har vi gamlingar ändock levat våra liv.

Ingen toalett på rummet sällan dusch vi kunde få.

Men en atmosfär och trivsel som var mycket svår att slå


Refr; Nu är det slut på gamla tider.....


Denna kåken den har varit vårat hem på ålderns höst.

Den har gett oss skydd och den bringat råd och tröst.

Där har personalen irrat runt och sprungit hit och dit.

De har tvättat våra rumpor och sanerat våran skit.


Refr. Nu är det slut på gamla tider.....


Personalen har ibland gått ut med oss på promenad.

Vi har lufsat med rullatorn mest för att göra någon glad

Vi har fikat vi har ätit, vi har festat mången gång.

Men nu ska hela rasket bort, så därför sjunger vi denna sång


Ja, nu är det slut på gamla tider nu är det färdigt inom kort.

Nu ska hela rasket rivas nu ska hela rasket bort.

Så vi tar farväl och stora tårar rullar på vår kind

Nu är det slut på gamla tider för nu ska 

B J Ö R N B O R G   U T I  H I M L EN  IN.......


Av Jöran Lundberg - Tisdag 28 maj 21:15

En fåga om sommar.


April våt maj kall

fyller bondens lador all

än om det numera skall

för att passa i ett stall

uti alla fulla fall

bli pressade i balar ball


Men man kan ju uti nödfall

Ja, som något sorts akutfall

samla balarna i en vagnhall

för att dessa skall stå pall

inför varje känslosvall

och en sketen trallorall.


För det är bärjat från en vall

som synes mig så känslokall

då ändå någon mänska skall

med en liten munter trall

och utan minsta känslosvall

stämmaupp med en kovall.


April våt maj kall

fyller bondens lador all

så blir det skörd i alla fall

om än i muntert böljesval

och med en smutsig overall

och slutligt med ett festligt sprall.Av Jöran Lundberg - Måndag 27 maj 21:43

En fråga om pengar.

Örnsköldsviks kommun har inför varje budgetår alltid brist på resurser för sin verksamhet. Inför kommande år skall därför sparas ett antal miljoner. Därför har man bland annat lagt ett förslag om att ta bort den äldre delen av vårt boende Björnaborg i Björna. 28 vårdplatser försvinner och därtill ett tjugotal arbetstillfällen, främst kvinnor. På det skall man spara ca 11 miljoner kronor årligen. Man säger då ingenting om vilka konsekvenser det blir. Ett trettiotal åldringar med stort vårdbehov måste naturligtvis vårdas och då någon annanstans i kommunen. Det säger man ingenting om. Ett tjugotal vårdares situation måste också hanteras anständigt och arbetsrättsligt. En stabil byggnad måste också tas om hand. Allt detta går inte omärkt förbi utan kommer att dyka upp som obarmhärtiga minusposter tärande på kommunens kassa. Även om inte alla poster belastar omsorgsförvaltningen blir det ändå negativt för en budget i balans. Efter omdaningen blir det bara 16 platser kvar i den så kallade Sjukhemsavdelningen som är inrymd i en relativt ny byggnad.

Därför var det i kväll anordnat ett protestmöte i Björna församlingshem. Mycket folk var samlat och därtill var det ingen brist på intresse och argument. Folket i vårt område är organiserade i en förening som heter Bygdsam vilken har till uppgift att verka för områdets bästa. Det var den föreningen som stod som värd för kvällen. Det blev en mycket givande kväll främst beroende på att de genom  god förberedelse och strukturerad presentation kunde leda mötet i vettiga banor. Man enades om ett åtgärdspaket med heta argument för fortsatt äldreomsorg i Björnabygden att presenteras för beslutsfattarna.

Jag anser att dilemmat för kommunens ekonomi, inbegripet omsorgsförvaltningen, är den tunga och tröga institution som administrationen utgör. Örnsköldsviks kommun har närmare 6.000 anställda varav det stora flertalet är tjänstemän av olika schatteringar. En mer slimmad organisationskulle spara enorma summor. Jag skall ge er ett färskt exempel. Jag hade genom biståndshandläggaren avtal om någon timmes städning en gång i månaden som skulle utföras av hemtjänsten. Därför kom de var fjärde tisdag. Eftersom jag redan städat våningen var det svårt att sätta personen i någon vettig åtgärd. Vi fick använda vår fantasi för att finna något att göra. Men det gick! Nu var det så olyckligt att kommande städtillfälle inföll på en tisdag då jag var bortrest. Föreslog därför att hon skulle komma tisdag om fem veckor. MEN SE DET KUNDE HON INTE LOVA. Det måste handläggas av omsorgsplaneraren som naturligtvis gått för dagen. Därför lovade hon att återkomma med besked. Efter några dagar ringde hon och meddelade att Biståndskommandoran var förhindrad att göra planeringen så långt i förväg och skulle återkomma senare. En tidpunkt som inföll under min bortovaro.

Jag beslöt då att säga upp min städning. Till den ändan ringde jag ett telefonnummer till biståndshandläggaren. Men icke sa Nicke. Jag skulle ringa en annan chef. Och fick ett nytt nummer. Då svarade en ung dam som meddelade att chefen inte var inne. Men tog emot mitt ärende och lovade att meddela sin överordnade. Som i sin tur skulle meddela Biståndshandläggaren som skulle meddela Enhetschefen som skulle meddela Planeringskommandoran för Björna/Långviksmonområdet som skulle meddela hemtjänsten att nu skulle Jöran Lundberg inte ha städning i fortsättningen.

Gonatt!


Presentation

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ injail med Blogkeen
Följ injail med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se