injail

Alla inlägg under juni 2017

Av Jöran Lundberg - 20 juni 2017 22:39

Juni.

Juni är grönskans och blomningens tid

något att glädjas och fröjdas därvid

som oss en möjlighet visar.

Flödande ljus över berg och lid

med värmande sol så skön och blid

 skaparens skapelse prisar.

 

Levande grönska vid ängar och hagar

som livet berör  och sinnet behagar.

Förunderlig livpoesi.

Snart flyr de bort de hastiga dagar

som alltid är ställd under livsens lagar.

med mening och maning däri.

 

Men Juni ger dock åt nuet en sång

som över  tidens och livets prång

värmande ord till oss talar.

Så får vi leva livsdagen lång

för att i evighet renas en gång

sist uti helgonens salar.

 

ANNONS
Av Jöran Lundberg - 19 juni 2017 21:32

Ordlista på mål.

Dags att testa några olika ord ur den digra ordlistan upptagande dialektala ord ur Björnamåle.

 1. Gräfte =
 2. Grävett =
 3. Farbersam =
 4. Flyt =
 5. Fägstä =
 6. Diväl =
 7. Bôrket =
 8. Dôbbe =
 9. Bärs´vä =
 10. Bånfaleken =
 11. Bakan =
 12. Angerst =
 13. Baar =
 14. Slack =
 15. Bammen =

Facit kommer senare.

ANNONS
Av Jöran Lundberg - 18 juni 2017 21:41

Favorit i repris

eller en historia på mål.

`n Konrad, n´löcklenen  gampajk.

`n Konrad hadde skaffe säg ´n fästmö. Nu vare på ne hänn vise att han hade i alle tider bott hemme hos mamma sin, å hon hadde skött ömmen bätter än ´n spägris. Att n´Konrad va nalta bortskämt dä vare inge frågan öm. Men nu hade mamma dött ifrårnen å han va jussum ensammen. Då kömmen å tänke på nä den bibelorle söm ä sä hänne: ”Det är icke gott för mannen att vara allena”. Sä han tog å skrev ätter e fruntimmer, ja de vell säg han annonsere. Sä han sätte in en annons i Kvällsstunden på nä hän vise: Kvinna sökes som ä snäll å go. Å söm ä varn å ärbet, uthålli och medlidsam. Å söm kan sköten kär på alle sätt å vis, Förmögenhet och pengar på banken inget hinder.

Svar till: En som längtar och trånar

De geck nagre vecker å en vacker da kömme nä e brev.

Svar till en som längtar och trånar. Jag känner längst innerst i mitt hjärta att jag är den kvinna som du längtar och trånar etter, sä öm du vell sä köm ja vä tåge på söndamaran. Ättersöm breve kömme på fredan sä vare int na anne än att lätta kömma.

På söndamaran stog  n´Konrad däppå stasjon å vänte på tåge. Han hadde sträckt opp säg sä gött han könne. Han hadde täge på säg härrdaskostymen vä hängselböxern. Å smärtingskorn söm va blå i vanliga fall hadd´n klirnt svart´n skokräm på. Då tåge stärne van föga fejen oppi syna för han önnerst på hörr  ne dänn fruntimmere skulle ta säg ut å öm hon skull passe.

Dä va int na mang söm steg båla tåge n dän söndamaran sä dä va int nan å ta fel på. N´Albin Ohlsson kömme hem frårn Landstinge ån Arvid Jonson kömme hem frårn na ärbet. Men sä vare ne storte manhaftitä fruntimmer söm steg båla tåge, ån Konrad vorte alldeles förskräckt. Ärén dännar tänkten?  Hörr ska nä hänne gå, jäg söm tänkt lägga te dragspelssänga, hon köm väl dell å braka ihop, ja sänga vell säg..

Han steva i alla fall fram te ne dänn fruntimre, böcke säg å sa ”Gudda, de hänne ä´n Konrad Karlson vä annons´n”. ”Gudda gudda dä hänne ä na Kajsa Karlson, svarande”. Searn vorte nä töst n langen stann. ”Nå, hörr ska nä bli”, sa na Kajsa,  ska vä bli ståenes härn hele dan? Då äre fäll bäst vä sätt opp tälte. Då först vakne en Konrad opp bårti domninga. ”Jäg ha märra å trilla bakall stasjhon, sä vä kan väll ta den”.

Då na Kajsa sätte säg ti trilla sä vorte na alldeles sne utta töngen å höll på vink opp, ja trilla alltså. Men han smacke i alla fall på märra å  for iväg fast fjerern for inte na väl å´n den snebelastninga. Då dam kömme hem varn Konrad likevis va han skulle göra men han lätt a´Kajsa stig bårti trilla och sen forn å sela bårla märra. Då han kömme bårti stalle sä hadde na Kajsa redan gått in å gjort säg hemmastadd. Nå, Konrad hörr ska du hane?  Sjalv skull jäg vell ha en redi frukost sä då blire väl på dä vise. Då frukostn hadde kömme på borle vä alle gosaker söm a Kajsa hadde trolla fram sä tyckten Konrad att de va int sä tokit.

Då kvälln kömme sä bädden åt  a´ Kajsa därit dragspelssänga å sjalv lan sig in i sängkammarn sin.

Men dä hadde int gått nan langen stann då dä hördes e brak söm bårti vulkanen Etna. Då hadde dragspelssänga gett vika önner sä stoern töngd. Sä na Kajsa feck försök å kravel säg bårti nä dän spillrern. Restn å natta låg a Kajsa däri Konrads sänga ån den stackars kärn feck legg på gölve.

Neste dag varn Konrad pån stärbhusauktion å skull försök å lös in en imperialsäng söm a Kajsa skull kön legge ti. Men då han sent omsider kömme hem vän dän sänga sä hadde na Kajsa redan vöre å köft n´stoern dubbelsäng som sto ini sängkammarn. Imperialsänga ställd dam ini saln å högbädde ifall dä skull kömma na främmern.

Förmögenhet och pengar på banken inget hinder stoge te annonsn. Na Kajsa va rik söm en krösus, å en del å pärninga använde na dell å renovere hos n´Konrad. Sä finrt hadde nä allri vära pa år å dag. I en sä stoern männisch vare storte hjärte sä den hjärtegoda Kajsa skämte bort n´Konrad på alle sätt å vis. Dä tog förståss n bra langen ti inann n´Konrad hadde värnt säg vä å ha na Kajsa däri sänga. Dä va jussum å legge i skuggan av Kebnekajsa berg. Han vänte bara att nan lavin skull bryt lös nan gang.  Men sä smårnigöm sä bleven varn. Öm man säg rernt känslomässit vara Kajsa ingen duvunge heller, sän Hjalmar feck ställ opp å gör sä gött han könne på alle sätt å vis. Na båna feck dam int för´a Kajsa hadde så att säge för länge searn passere bäst före datum. Men a´ Kajsa ån´Konrad gnöggdes ihop sä smårnigöm å levde löcklet i alle sine dager.

Tänk van annons däri Kvällstunden kan göra önnerverk.

 

Av Jöran Lundberg - 17 juni 2017 21:34

Livets vatten.

Tillgången på tillräckligt med friskt vatten har den senaste tiden varit föremål för intensiv medial uppmärksamhet. På många orter i Sverige är det alarmerande låg grundvattennivå vilket har lett till en bristsituation. På Gotland till exempel uppmanar man innevånarna att vara sparsamma. Det har de senaste somrarna varit bevattningsförbud. Våra anförvanter i familjen Holmberg har ordnat det så att de tar reda på takvattnet från nederbörden.

För den skull uppmanar man kommunerna ute i landet att säkra tillgången på vatten genom att iordningställa reservvattentäkter. En artikel i dagen husavisa berättade om att i vår kommun är tillgången på vatten inget problem. Man har också enligt chefen Gert Mattebo tillfredsställande tillgång till reservvatten. Här på Tallbacken bor vi granne med vattentornet som vi tror skall vara välfyllt även framöver. Den gamla isälv som levererar vårt vatten visar inga tecken på bristande tillflöde. Därför kan man hoppas att vattentornet kan fyllas kontinuerligt.  


I globalt perspektiv är vattenbristen ett dilemma för en stor del av jordens befolkning. Nästan varje dag kommer rapporter om akut torka. Den dagliga tillvaron för många människor runt vår jord är en ständig kamp för tillgången på friskt vatten. Det är också många som törstar ihjäl. Många behjärtansvärda projekt är i gång för att säkerställa en god tillgång å vatten.

 Varje gång jag fyller ett glas med kallt friskt källvatten sker det således med en stor känsla av tacksamhet.

 

Av Jöran Lundberg - 16 juni 2017 21:01

Jag kan icke räkna dem alla.

Många menar att årets vackraste tid är den mellan Hägg och Syren. Nu står Häggen i sin fullaste blom och det är en rikedom över alla gränser. Den jättestora Hägg vi har här på Tallbacken har säkert figurerat i någon tidigare blogg men det hindrar inte att visa den igen. Jag försökte räkna blommorna men gav upp efter 3.500 Det är en enorm blomsterprakt som den visar upp. Även vårt äppelträd blommar rikligt varför vi kanske kan förvänta oss en god äppelskörd så småningom.

I dag har vi också inhandlat de blommor som skall pryda våra blomlådor i sommar. Efter ett gynnsamt regn växer det nu så det knakar. Så det kommer nog fler sommarbilder framöver.

Visst är det skönt att få leva i en så ljuvlig sommaratmosfär.


Det år en otrolig mångd blommor som pryder den gamla häggen. Att räkn dem ses som en omöjlig uppgift.

   

Åven äppelblommorna är vackra och förekommer i stor mängd på vårt äppelträd. Det planterades på vår femtionde bröllopsdag 19 juni 2009.

Av Jöran Lundberg - 15 juni 2017 21:48

Konsten att välja.

Har ni tänkt på att under livets olika skiften står man inför många tillfällen då man måste fatta viktiga beslut. Sådana som kan påverka hela ens livinriktning. Man står inför valet att välja rätt utbildning. Ett beslut som också påverkar ens yrkesval. Ibland kan det vara så komplicerade valsituationer att man inte kan ana dess konsekvenser.

Någon gång emellanåt tänker jag på att om jag i ett visst skede fattat ett helt annorlunda beslut. Till exempel ett helt annat yrkesval hur annorlunda mitt liv då gestaltat sig. Den frågeställningen har nog de flesta ställt sig inför. Och kanske med fantasins hjälp målat upp ett helt annorlunda liv. Det är också rätt många som mitt i livet byter yrke och därmed också livsinriktning. Vissa politiker har till och med talat sig varm för ett system där man någon gång under sitt yrkesliv växlar in på ett helt annat spår.

Ibland kan det också hända att man av någon orsak tvingas in i ett helt annorlunda liv. Skeenden som man själv inte kan påverka, såsom sjukdom, krämpor eller andra svårigheter. En sådan situation kan vara näst intill ohanterlig eftersom det ofta innebär svåra och smärtsamma beslut. Önskvärt vore att det vid sådana tillfällen skulle finnas ordentliga skyddsnät i form av rådgivare som stöd för att fatta de rätta vägvalen.

Man någon enstaka gång kan valet vara väldigt enkelt. Något som nedanstående anekdot ger en aning om.

Adam, älskar du mig?

Javisst, Eva, vem annars.

Av Jöran Lundberg - 14 juni 2017 22:03

En tilltrasslad härva.

Alla olika media såsom STV, SR och dagstidningarna är fortfarande intensivt sysselsatta med att om möjligt bringa reda i alla turer kring regionchefernas befattningar och uppdrag. Turbulensen kring Lena Thulin affären där regionchefen Inger Bergström tvingades att avgå, (har fått ett rejält avgångsvederlag) är tydligen endast en liten krusning på ytan. Nu har det avslöjats att ännu en tveksam uppgörelse existerat. Det handlar om förre förvaltningschefen Margareta Berglund Rödén med en månadslön på över 100.000.  Efter att ha sparkats har hon behållit sin lön samtidigt som hon utfört arvoderade utredningsuppdrag för regionen som medarbetare i det enskilda konsultföretaget Ledningsbolaget. I den härvan är ytterligare en chefsperson inblandad, nämligen Nina Fällbäck Svensson som verkar ha skrivit under ovanstående avtal. I Ledningsbolaget finns  också en annan person nämligen Förre regiondirektören Anders L. Johansson som gör trasslet fullständigt.

Man kan således inte skönja något slut på eländet som skapar misstroende och förakt för det korrumperade system som politikerna ändå har det högsta ansvaret för. Dessutom bidrag det till att ytterligare undergräva regionens urusla ekonomi.


Av Jöran Lundberg - 13 juni 2017 22:09


 

Johanna Holmberg, student i Visby 2017

   

Familjen Holmberg Tomas, Johanna, Kristoffer, Ulrika och Henrietta

 

Johanna och frafar Jöran.


Presentation

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24
25
26 27 28 29 30
<<< Juni 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ injail med Blogkeen
Följ injail med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se